LATO strategiatyökalu varmistaa strategian onnistumisen

LATO on johtamistyökalu strategian suunnitteluun, jalkauttamiseen ja seurantaan.

Onni Matti Manninen ja Outi Nummi LATO Tools

Soveltuu yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille

LATO on työkalu onnistuneen strategian toimeenpanoon ja johtamiseen

Tutkimusten mukaan 90 % strategioista jää toteutumatta. LATO varmistaa onnistuneen strategian toteutuksen osallistamalla ihmiset tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja mittareihin. Läpinäkyvä suunnittelu ja tilannekuva takaa onnistumisen – LATO ohjaa keskittymään oikeisiin asioihin. LATO tukee mm. OKR, Balance Scorecard, MBO ja Hoshin Kanri -menetelmiä.

Valmet käyttää LATO:sta saatavia status- ja tilanneraportteja päätöksenteon tukena.

”LATO:lla on merkittävä rooli strategian jalkautuksessa, raportoinnissa ja työn edistymisen seurannassa..”

Sijoitusyhtiö kehittää omistusyhtiöitään aktiivisesti

”LATOn avulla pystymme seuraamaan ja kehittämään kaikkia omistuksiamme yhtenäisellä tavalla. LATO varmistaa valitun strategian toteutumisen.”

LATO:n tuoma lisäarvo kaupungeille ja kunnille

”Suorituskyky ja riittävät mahdollisuudet sekä toimiva logiikka yhdistettynä käytettävyyteen tuntui hyvältä.”

Strategiset hyödyt

Hyödynnä osaaminen tehokkaasti

LATO vapauttaa arvokkaita resursseja manuaalisista rutiinitoimenpiteistä; tiedon keruusta, analysoimisesta ja hiomisesta, tärkeämpiin tehtäviin.

Selkiytä vastuut

LATO strategiatyökalulla voit tehostaa työntekijöiden suoriutumista. Tavoitteet ja määräajat kaikkien
tiedossa.

Kaikki tieto keskitettynä

Ei enää PowerPointeja ja Exceleitä. Yhdistä LATO:n tiedot BI:hin ja Teamsiin. Perusteltu tieto yhdellä
painalluksella – mittarit aina ajan tasalla.

Selkeä johtamismalli

Kaikki olennainen tieto on yhdessä paikassa helposti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti saatavilla.

Voit käyttää LATO:a missä ja milloin vain

Turvallinen LATO-strategiatyökalu toimii niin selaimessa kuin puhelimessa. Helppo raportointityökalu tuo tehokkuutta myös palavereihin.

Sovellus

LATO-sovellus on saatavilla Android- ja Apple-puhelimille

Selainversio

Strategian toimeenpano onnistuu myös tietokoneella ja tabletilla.

Valmiit raportit

Voit viedä raportit napin painalluksella myös .pdf- ja excel-muotoon

Suunnittele läpinäkyvästi

LATO tuo strategiasi näkyväksi ja osaksi arkea. Jäsennä ja vastuuta strateginen suunnitelma ja osallista tiimit konkreettisiin tavoite- ja toimenpidesuunnitelmiin.

Läpinäkyvä tavoitesuunnittelu eri yksikkötasoilla
LATO Toteuta strategia

Toteuta tehokkaasti

LATO tuo strategian työntekijöiden ja sidosryhmien ulottuville ja muistuttaa prioriteeteistä. Onnistumisen raportointi on nopeaa ja helppoa.

Seuraa sitä millä on merkitystä

LATO tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan strategian edistymisestä. Näet välittömästi, mitkä tehtävät etenevät ja missä tarvitaan tukea. Kun yhdessä sovittuja asioita seurataan on strategialla tapana onnistua.

Seuraa mittaritavotteita

Aloita matkasi kohti onnistunutta strategian toteutusta jo tänään!