Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Neljä askelta erinomaiseen strategian toimeenpanokykyyn

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.


Sen jälkeen, kun hartaudella suunniteltu strategia saadaan lyötyä lukkoon, toteutuksen seuranta ja johtaminen jää prosessin harteille. Strategian toimeenpanokyky ratkaisee pitkälti strategiassa onnistumisen.

Jos rutiinit hakevat vielä muotoaan, voidaan työkäytännön luominen aloittaa pienin askelin alta löytyviä esimerkkejä hyödyntämällä.

Ajan ja kokemuksen myötä prosessi sitten kypsyy, hioutuu ja muuttuu vähitellen organisaatioon sisäiseksi toimenpanokyvykkyydeksi. Muistakaa dokumentoida yhdessä sovittu työkäytäntö ja siihen ajan myötä tehtävät muutokset.

Alla kokemuspohjaisia kuvauksia yksinkertaisen rutiinin ominaisuuksista kohti juurtunutta työkäytäntöä ja erinomaista toimeenpanokykyä. Jostain on aina aloitettava. Katso alta organisaatiosi lähtötaso ja vinkkejä rutiinin sisällöiksi.

Arvioi nykytaso

Toimeenpanorutiini puuttuu – taso A

 • Strategian onnistumista ei säännöllisesti arvioida
 • Strategian sisältö on jäsentymätön, tavoitteet ovat abstraktilla tasolla esitetty toiveita
 • Asioita ei ole vastuutettu, aikataulutettu eikä mittaroitu

Toimenpidesuositus: Muotoile tavoitteisto niin että kullekin löytyy tavoiteltava lopputulema, tekijä(t) ja aikatauluraami. Sopikaa yhteisesti millä säännöllisyydellä ja missä kokouksissa edistymää tullaan ainakin arvioimaan. Tutustu strategian muotoiluun.


Yksinkertaisin strategian johtamisen prosessi – taso B

 • Tavoitevastuulliset raportoivat oman tilanteensa sovitulla rutiinilla. (Esim. kuukauden viimeinen päivä)
 • Kaikille tavoitteille on asetettu numeraalinen tai laadullinen mittari, jonka kautta onnistuminen on todennettavissa. Hyödyntäkää esim. SMART-mallia tai katsokaa mallia yleisimpiin KPI-mittareihin
 • Strategisen agendan tilannekatselmointi, palautteenanto ja reagointi sovitulla syklillä vähintään johdon kesken
 • Sovitut päätökset kirjataan ja vastuutetaan valittuun alustaan (Office/Strategiatyökalu)

Kehittynyt strategian johtamisen prosessi – taso C

 • Hallituksella ja johdolla on kokouksissaan ajantasainen ja suora näkymä strategian edistymään ja heillä on mahdollisuus palautteenantoon
 • Tavoitteiden tilannekatsaus kuukausittain strategiatyökalusta yksikkökohtaisissa kokouksissa
 • Liikennevalot (vihreä, keltainen, punainen) käyttöön tavoitteiden edistymää rikastavana mittarina – tavoitevastuullisen subjektiivinen ennuste toteumasta.
 • Johto käy kvartaaleittain yksikkökohtaiset läpikäynnit johtoryhmäläisten kanssa
 • Johtamisen vuosikello tai tiekartta on kuvattu ja otettu käyttöön
Johtamisen vuosikello ja tiekartta

Juurtunut toimeenpanon johtamisen prosessi – taso D

 • Valitut työkalut tukevat valittua rutiinia ja sen juurtumista
 • Tietoa on helposti saatavissa – sitä ei tarvitse etsiä tai sen perään ei tarvitse kysellä
 • Strategiset kvartaalikatselmoinnit tehdään ajantasaiseen läpinäkyvään tietoon pohjautuen – Data on visualisoitu ja se voidaan yhdistää muihin järjestelmiin
 • Hallitukselle ja koko henkilöstölle on annettu mahdollisuus seurata tietoa milloin vain
 • Työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ovat linjassa strategiaan
 • Organisaation palkitsemisperusteet ja strategian tavoitteet ja mittarit ovat yhtenevät
 • Kaikki tavoite- ja toimenpidevastuulliset ovat mukana. He ilmoittavat omien tavoitteidensa ja toimenpiteiden edistymät suoraan ilman raportoivaa välikättä
 • Vastuuhenkilöt uskaltavat nostaa ennakoiden haasteet esille – Näihin asioihin reagoidaan apua antaen
Strategian seuranta dashboard ja mittarit

Yhteinen juurtunut rutiini kantaa rullaavasti strategiakaudelta toiselle, kun jokainen kierros ei ole enää hapuileva erillisharjoitus. Jos haluat luoda tai vahvistaa organisaatiosi strategisen johtamisen toimeenpanokykyä varaa aika LATO strategiatyökalun esittelyyn, jossa kerromme miten pääset prosessissa joutuisasti alkuun!

Lue seuraavana: 5 parasta vinkkiä strategian johtamiseen ja toimeenpanoon

Sinua voisi myös kiinnostaa

Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »