Strategian johtamisen ja seurannan tueksi

Strategian muotoilu

Katso videoilta, miten strategiaprosessin vaiheet toimivat ja miten ne toteutetaan helposti, nopeasti ja yksinkertaisesti. Videot ovat pilkottu viiden minuutin mittaisiin kokonaisuuksiin, joten voit tarkastella suoraan sitä prosessin vaihetta, joka on sinulle tällä hetkellä relevantti.

Lataa tästä ilmainen OKR-suunnittelupohja

okr-malli

OKR on nykypäivänä suosittu tavoitejohtamisen jatkojalostettu malli, jolla strategia ja strategiset tavoitteet tuodaan osaksi työntekijöiden arkea ja päivittäistä tekemistä. OKR-tavoitteiden etenemää voidaan mitata suoraan tekemisellä, ja sillä on merkittävät hyödyt henkilön ja sitä kautta koko organisaation suorituskykyyn.

Johtamisen vuosikello organisaatiosi käyttöön

vuosikellojanana

Vuosikellon avulla voitte koota kaikki kalenterivuoden aikana toistuvat ja toteutettavat isommat toimenpiteet yhteen kuvaajaan. Vuosikellon voi tehdä moneen eri tarpeeseen kuten esimerkiksi visualisoimaan johtamisen, markkinoinnin, hallitustyöskentelyn tai taloushallinnon keskeisimmät toimenpiteet ja suunnittelutehtävät.

KPI-mittarit toimeenpanon seurantaan

KPI-mittarikuvaaja

Onnistuneen strategian toteutuksen tukena ovat strategiasta johdetut huolellisesti valitut suorituskykymittarit eli KPI:T ( Key Performance Indicators).  Ajatuksemme LATO:lla on että se siinä onnistut, mitä mittaat. Strategia ilman tavoitteita ja niiden mittareita on vain toive.