Miten seurasitte strategian toimeenpanoa ennen LATO:n käyttöönottoa?

Meillä oli Excel- ja Powerpoint-tiedostot käytössä seurantaan.

Miksi päätitte ottaa LATO strategiatyökalun käyttöön?

Ehdotus tuli meidän toimitusjohtajaltamme. Hän oli saanut hyvää palautetta Mtechiltä, jossa LATO on ollut käytössä jo pidemmän aikaa. Hän oli seurannut sivusta, miten Mtechillä hommat olivat hoituneet hyvin. Lähdimme kartoittamaan, josko LATO voitaisiin ottaa myös Faballe käyttöön.

Yrityksemme hallituksella on lukuoikeudet ohjelmaan ja he näkevät tavoitteiden ja strategian edistymän tilanteen reaaliajassa.

Miten käyttöönotto sujui?

Se sujui hyvin. LATO:n yhteyshenkilö oli vahvasti mukana perustamisvaiheessa, kun ylätason tavoitteita kirjattiin ja rakennettiin tavoitehierarkiaa meille. Käyttöönotto oli suurin panostus. Sen jälkeen työ on lähinnä tietojen päivitystä kuukausittain.

Yrityksemme hallituksella on lukuoikeudet ohjelmaan ja he näkevät tavoitteiden ja strategian edistymän tilanteen reaaliajassa.

Minkälaisessa käytössä LATO teillä on?

LATO on meillä kuukausittaisessa käytössä. Meillä on noin 30 avainhenkilöä, joilla on päivitysoikeudet työkaluun. He päivittävät tilannetta kuukausittain. Yrityksemme hallituksella on lukuoikeudet ohjelmaan ja he näkevät tavoitteiden ja strategian edistymän tilanteen reaaliajassa ohjelmasta.

Kuinka teillä johdetaan ja viestitään strategiaa?

Strategian suunnittelussa meillä on käytössä vuosikello. Keväällä hallitus ja johtoryhmä linjaavat suuret suuntaviivat ja toukokuussa hallitus hyväksyy strategian tuleville vuosille. Syksyllä on perinteisesti ollut koko henkilöstön tapahtuma, missä strategia viestitään henkilöstölle. Pitkin vuotta strategiaa viestitään myös Teams-kokouksissa.

Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen strategian edellytykset?

Se, että työntekijät ymmärtävät strategian. Mihin suuntaan yritys on menossa.

Mitkä ovat LATO strategiatyökalun parhaat hyödyt?

LATO:ssa on nähtävissä strategian ylätavoitteet, joista johdetaan alatavoitteita ja toimenpiteitä. Näin työntekijä kokee, että hän tekee työtään strategian mukaisesti. Hän kokee, että hänen työllään on merkitystä.

Mitä muuta haluaisitte kertoa heille, jotka harkitsevat LATO strategiatyökalun käyttöönottoa?

Vastaavia toimittajia on hyvin vähän markkinoilla. Käyttökokemuksiemme perusteella voin suositella LATO:a.

Tutustu LATO:n muihin asiakastarinoihin täältä.

Artikkeliin on haastateltu Faban Miia Hämäläistä