Forssan kaupunki

LATO menestystarina: Forssan kaupunki tähtää kohti kestävää elinvoimaa LATO Strategiatyökalun avulla

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille. Toimenpiteet vastuutetaan läpinäkyvästi sidosryhmille ja -henkilöille, ja jokainen kaupungin LATO-käyttäjä tunnistaa oman vastuualueensa strategian isossa kuvassa.

Forssa logo

LATO:n tuoma lisäarvo kaupungeille ja kunnille

”Strategia on merkittävin asiakirja kunnassa, mutta haluttua vaikuttavuutta se tuo kuntalaisten sekä kuntaorganisaatiossa toimivien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden arkeen vain toteutuessaan. Strategian laadinta on hallussa verrattain hyvin, mutta sen toteuttamisen johtaminen sekä toteutumisen koordinointi ja arviointi ovat kuntatoiminnan monimuotoisuus huomioiden kovin haasteellisia – ja juuri näiden haltuunottoon LATO Strategiatyökalu on tuonut meille merkittävää lisäarvoa”, Forssan kaupungin kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen kertoo

”LATO mahdollistaa tavoite-toimenpide-mittarointi -ketjun loogisuuden sekä strategiakokonaisuuden koossa pitämisen. Työkalun käyttöönotto ja matalan kynnyksen hyödyntäminen etenkin johdon ja esimiesten työssä on vaatinut suunnitelmallista moniammatillista pohdintaa, mutta jo toteutunut strategiaosaamisen ja yhteisen ymmärryksen kasvu on ollut kaiken asiaan laitettujen työpanosten arvoista. Ja oppiminen ja yhteinen matka jatkuu yhä, LATO-organisaation asiantuntijoiden hyvällä tuella”, hän jatkaa

Helppo ja nopea käyttöönotto – aloita vaikka tänään

Onko teillä uuden valtuustokauden myötä alkanut jo seuraavan strategiakauden suunnittelu? Ovatko strategiat ja toimintasuunnitelmat toteutusta vaille valmiit? LATO Strategiatyökalun saa nopeasti käyttöön pienhankintana ja pilotoinnin voi aloittaa vaikka samana päivänä. Ota yhteyttä ja kysy, miten LATO voisi auttaa teidänkin kaupunkianne tehokkaammassa toimeenpanossa!

Voit myös varata itsellesi läpikäynnin aiheeseen liittyen tästä linkistä

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Lue lisää>>