Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

– Vuosisuunnitteluumme liittyvä tavoiteasetanta ja määräaikaisraportointi on laaja ja aikaa vievä prosessi, ja haluamme saada siitä täyden hyödyn vuoden aikana tapahtuvaan seurantaan ja toiminnan ohjaukseen, kehitysjohtaja Jarmo Kohonen kertoo. Kun otimme käyttöön LATO Strategy Toolin, tavoitteenamme oli saada sekä yksiköiden tulossopimustavoitteet että keskeisimmät hankkeet yhteismitallisen tavoiteasetannan ja seurannan piiriin, Kohonen jatkaa.

Toiminnallisten päätavoitteiden lisäksi laaja hankesalkku ja monet erilaiset rahoitustavat tuovat haasteita tulosten seurannalle toimintavuoden aikana organisaation eri tasoilla.

GTK eli Geologian tutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen valtakunnallinen tutkimuskeskus, joka tutkii kallio- ja maaperää elinkeinoelämän tarpeita varten. GTK:lla on neljä tutkimusyksikköä eri puolilla Suomea ja organisaatio työllistää yhteensä yli 550 työntekijää.

Asiantuntijaorganisaatio tähtää tavoitteisiin

Jarmo Kohonen listaa korostaa työkalun roolia asiantuntijoiden työpanoksen suuntaamisessa:

– Asiantuntijaorganisaatiossa johtavien asiantuntijoiden työpanoksen ohjaaminen tavoitteiden kannalta keskeisimpiin tehtäviin on tärkein ohjauskeino tulosten saavuttamisessa.

– Eri organisaatiotasoilla oli tarve erityyppiseen raportointiin: johtoryhmätasolla riittävä taso oli kvartaaliseuranta kun tulosyksiköiden hanketasolla tarvitaan kuukausitasoista arviointia. Halusimme yhden yhteisen seurantatavan.

– Lopputuloksena oli merkittävästi yksinkertaisempi ja helpompi raportointiprosessi. Samasta toteutumaseurannasta saadaan nyt erilaisia näkymiä eri ohjaustasoille ja kaikki tekemiseen liittyvä ja tavoitteiden toteutumista palveleva tieto on nyt koottuna yhteen paikkaan.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Lue lisää>>