Hallituksen strategiatyön digitalisointi

Hallituksen strategiatyön digitalisointi

Heikki Saarenhovi

Terveiset live-tapahtumasta!

LATO:n tiimi osallistui elokuussa Vaasassa pidettyyn Hallitusklubi-tapahtumaan. Tapahtuman teemana oli Hallitukset töihin! -hanke ja digitaaliset ratkaisut hallitustyöskentelyyn ja sen tueksi. Puhujat nostivat tärkeän kysymyksen pöydälle: kun kaikkia muita yhtiön funktioita ja niiden toimintaa on digitalisoitu jo parin vuosikymmenen ajan, miksi sama ajattelutapa saapuu viiveellä hallitustyöhön strategiatyön osalta? Vaikka hallitukset käyttävätkin erilaisia järjestelmiä esimerkiksi talouslukujen seurantaan, pitäisikö strategiatyöskentely ja sen seuranta tuoda osaksi digitaalista työkalupakkia?

Lineaarisesta ajattelusta suuntaa ennakoivaan ja mukautuvaan työskentelyyn

Kärjistetty käsitys hallitustyöstä tarkoittaa perinteisesti sitä, että kun viime vuoden luvut kerrotaan 1,05:lla, lineaarinen (ja maltillinen) kasvu on tapahtunut ja hallitustyöskentely on onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Lineaarinen ajattelu on nykyhetkessä haastavaa. Viimeistään COVID-19 -pandemian myötä liike-elämässä on herätty siihen, että maailma muuttuu äärimmäisen nopealla tahdilla, ja niin yritysten kuin niiden hallituksienkin tulee sopeutua, uudistua ja mukautua haastavaan toimintaympäristöön. Lineaarisuusajattelun voi kumota helposti, kun katsoo taaksepäin kevään 2020 pörssikursseja ja vertaa sitä nykytilaan. Käyrät muistuttavat enemmän vuoristorataa kuin maltillisen kulmakertoimen suoraa.

Eräs Aalto-yliopiston startup-yhteisön (AaltoES) entinen hallituksen jäsen totesi, että etenkin nuoret ja PK-yritykset kaipaavat hallitukselta strategista neuvonantoa ja osallistumista tärkeimpien muutoshankkeiden läpiviemiseksi. Tästä huolimatta PK-yritysten hallitusten rooli on usein määrittelemätön, niillä ei ole tavoitteita eikä selkeitä (digitaalisia) toimintamalleja. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa hallitukset ovat vain vähän arvoa tuottavia ja reaktiivinen osa hallintoa. Jokaisen omistajan tulisikin haluta itselleen proaktiivisesti toimiva, nopeasti reagoiva, dataan ja digitaalisiin johtamisjärjestelmiin nojautuva hallitus.

Digitaaliset työkalut neuvonannon ja ultimaattisen onnistumisen mahdollistajana

Kun hallitustyöskentelyn digitaaliset työkalut ovat kunnossa, ne toimivat proaktiivisen neuvonannon ja suunnannäyttämisen lisäksi myös innostajana ja tehokkaana kommunikoinnin välineenä sekä hallituksen sisällä että toimitusjohtajan ja johtoryhmän suuntaan. Yhtiöiden hallitusten tulisi määrittää, mitä tarkoittaa ”ultimaattinen onnistuminen” kunkin yrityksen viitekehyksessä. Kun onnistuminen on selkeästi määritelty (ja viestitty) digitaalisten työkalujen avulla, on jäljellä enää sen toimeenpano ja seuranta.

Kaikki nykyajan yritysten toiminnot valmistautuvat omiin viikko- ja kuukausipalavereihinsa erilaisten sähköisten järjestelmien, oli ne sitten strategisia tai operatiivisia, avulla. Hallitus voisi tehdä strategisten hankkeiden kanssa samalla tavalla, jolloin heillä olisi aina reaaliaikainen tilannetieto saatavilla, kuten kaikilla muillakin hankkeiden sidosryhmillä. Järjestelmiä tähän toimintamalliin on saatavilla ja ne on helposti käyttöön otettavissa. Tällöin kokouksissa keskustellaan tehokkaasti samoista asioista, ja ollaan saman tilannetiedon äärellä.

LATO Strategiatyökalu toimii myös hallitustyön tukena strategiseen priorisointiin ja johdon yhteistyöalustana yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. LATO antaa työkalun hallitukselle ja johdolle seurata reaaliaikaisesti yhtiön kehitystä ja tärkeiden strategisten hankkeiden etenemistä.  Ota yhteys LATO:n tiimiin ja kysy lisää, miten johtoryhmän ja hallituksen yhteistyö ja kommunikointi voi ottaa kaikkien muiden funktioiden tavoin loikan digitalisoidun strategiatyön aikakaudelle!

Suuret kiitokset järjestäjille mielenkiintoisesta ja hyvin läpiviedystä tapahtumasta! 

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »