Hyödyt

Helpota ja sujuvoita strategian toimeenpanoa - onnistu yhdessä.
Onni Matti Manninen and Outi Nummi LATO

Suunnittele yhteisessä raamissa

LATO:ssa organisaation strateginen tavoitetila tiivistetään yhdelle sivulle. Työkalu ohjaa tavoitteiden purkamisen tarkemmiksi osatavoitteiksi ja konkreettisiksi tehtäviksi.Työkalu visualisoi kokonaiskuvan ja yhtenäistää tavoitteet ja KPI:t. Näin varmistetaan, että kokonaisuus säilyy konkreettisena ja mitattavana.

Yhteinen ymmärrys päämääristä ja nykytilanteesta

Perinteisesti tieto strategiasta, tavoitteista ja edistymästä on hajautunut moniin paikkoihin. Organisaatio käyttää paljon aikaa raporttien koostamiseen, mutta hajanaista kokonaisuutta on silti mahdotonta johtaa proaktiivisesti. LATO:ssa strategian tilanne on koottu yhteen näkymään, josta päästään edelleen seuraamaan tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä. Kun koko organisaatio tietää, mitä tavoitellaan, missä mennään, ja mitä tehdään seuraavaksi, joukkovoima ohjautuu samaan suuntaan.

Strategian jalkautus

Tuo strategia osaksi arkea

LATO tuo näkyväksi työntekijöiden omien tavoitteiden linkittymisen koko organisaation tavoitteisiin. Työntekijöiden on helppo pitää mielessä omat prioriteettinsa, aikataulunsa ja päivittää edistymänsä. LATO:ssa voit osallistaa työkavereita osaksi tavoitteitasi yli organisaatiorajojen ilman byrokratiaa. Myös haasteiden viestiminen johdolle on suoraviivaista.

Onnistumisen tunne sitouttaa ja luo merkitystä työlle

Onnistuneet projektit ja saavutukset tuovat merkitystä työlle. Selkeät tavoitteet ja läpinäkyvyys taas sitouttavat työn osaajat organisaatioosi. LATO:n avulla myös palautteen antaminen ja saaminen on vaivatonta. 

Avoimempi kulttuuri on työntekijän silmissä inhimillisempi.

KPI-mittarit

Tunnista organisaation tilanne, johda oikeaan aikaan

LATO:n liikennevalot ja dashboardit kertovat tavoitteiden, projektien ja yksiköiden ajantasaisen tilanteen nopeasti. Tavoitevastuulliset antavat oman arvionsa tavoitteen tilanteesta ja keinoista, joilla onnistuminen varmistetaan.

Kattava raporttivalikoima pitää sinut ajan tasalla

Tilannepäivitykset ja raportointi tehdään vaivattomasti ja nopeasti. LATO:n ansiosta selviydyt määräaikaisraportoinnista nopeammin kuin koskaan aiemmin. Esim. kuukauden business review tai hallituksen kvartaalikatsaus onnistuvat ilman manuaalista työtä.

Toiminta suunnitelman sitouttaminen

Helppo arjen johtamisen työkalu

LATO määrittää jokaiselle organisaation tasolle oman näkymän. Voit keskittää johtoportaan näkymän kuvaamaan koko organisaatiota ja tarjota tiimeille tilannekuvan omiin tehtäviinsä.

Ylempi johto

Hallitse kokonaisuutta helpon käyttöliittymän avulla, vauhdita toimintojen jalkautumista ja keskity strategian kannalta tärkeisiin asioihin.

Esihenkilöt

Auta työntekijöitä onnistumaan tavoitteissaan. Tue ja ohjaa tarvittaessa.

Työntekijät

Muuta kulttuuria avoimemmaksi ja tee tekeminen näkyväksi. LATO luo työntekijöille linkin oman työn ja organisaation tavoitteiden välille.

Miten strategiaa johdetaan – katso videot

Strategian muotoilu helposti

Tällä videolla näytetään ja kerrotaan, kuinka strategia muotoillaan nopeasti ja helposti. Opetusvideolla käydään lyhyesti läpi:

 • Strategian johtolauseiden muotoilu
 • Strategisten teemojen asettaminen
 • Päätavoitteiden muotoilu ja
 • Mittareiden määrittäminen.
Lopputuloksena on yhdelle sivulle tiivistetty strategian yhteenveto.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu ja jalkautus

Tällä videolla kerrotaan ja näytetään, kuinka tavoitteet ja toimenpiteet jalkautetaan ja suunnitellaan strategiasta. Lopputulemana on konkreettinen strategian toimeenpanosuunnitelma. Videolla opastetaan, mikä on 

 • Tavoitteiden jalkautuksen johtamisrakenne ja sitten käytännössä näytetään
 • Alatavoitteiden suunnittelu vastuualueille
 • Tavoitteiden lisätietojen konkretisointi ja
 • Toimenpiteiden suunnittelu tavoitteille.

 

Helpot ja nopeat tilannepäivitykset

Tällä videolla kerrotaan ja näytetään, kuinka strategian toteutussuunnitelmien tilannetieto päivitetään helposti ajantasaiseksi ja saataville johtamisen ja päätöksenteon avuksi. Jotta strategiaan voi johtaa tarvitaan rullaavasti tietoa, missä mennään ja mitä ollaan tekemässä. Esiteltävä johtamiskäytäntö tuo helposti valoa pimeyteen. Rullaavan tilannetiedon ääreen pääsee seuraavalla reseptillä: 

 • Sovitaan ensin kevyt rullaava tilannepäivityskäytäntö
 • Pyydetään vastuulliset päivittämään omat tavoitteet ja toimenpiteet
 • Vakioidaan yhteinen kannustava tapa arvioida onnistumista

Strategian tilanteen seuranta ja ohjaus

Tällä videolla kerrotaan ja opastetaan strategian edistymisen tilanneseurannasta ja ohjauksesta, kun tilannetiedot ovat saatavilla. Näytän muutamia nopeita erilaisiin johtamistilanteisiin sopivia esimerkkejä ja miten tietoa tarkastellaan tilanteeseen sopivista näkökulmista Näytämme seuraavat johtamistilanteiden esimerkit:

 • Strategian tilanteen yhteenveto esimerkiksi hallitustarpeisiin
 • Johtoryhmän tavoitekatselmointi
 • Oman yksikön tai tiimin tavoitteiden katselmointi
 • Tilannetsekkaus ja sparraus kollegoinden kanssa ja
 • Seurannan kytkeminen osaksi MS Teams -keskusteluita

Jäikö videoista vielä kysymyksiä? Ei huolta, LATO-asiantuntijat keskustelevat mielellään kanssasi strategian johtamiseen liittyen.

Voit varata ajan läpikäynnille tästä.

Käytössä yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla