Istekki

Istekissä HR on johtamisen Business Partner

Istekissä HR on aktiivisessa roolissa johtamisen kehittämisessä ja strategian toteutuksen mahdollistajana. Apuna heillä on LATO johtamisen työkalu, jota HR on ollut viemässä kevään aikana käyttöön.

HR: Admin vai aito Business Partner?

”Viime syksynä uutta strategiaa luodessa saimme johtamiskyvykkyyttä lisää ja sen mukana syntyi päätös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmän ERPpi”, sanoo Kalle Kautovaara, Istekin HR Johtaja. Nopean kasvun myötä Istekki tarvitsi johtamiseen avuksi järjestelmän, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden ja nopeamman reagoinnin läpi organisaation. ”Tarve oli kaikilla osastoilla, ja tämä oli HRn perspektiivistä keskeinen osa omaa kyvykkyyttä ja sen vahvistamista”, Kalle jatkaa.

Työnjako LATOn käyttöönotossa oli selvä: HR on yksi keskeisimmistä yrityksen strategisista drivereista, ja palvelun pääkäyttäjänä oli vastuussa käytännön jalkautuksesta ja koulutuksesta. ”HR oli alusta asti kokonaisuuden omistaja, ja bisnesyksiköt sisällön omistajia”. Haaste useissa yrityksissä on, että bisnesyksiköillä on hyvin rajallinen määrä resursseja, ja näin HR oli luonnollinen valinta prosessin omistajuudelle. ”Meille oli hyvin luonnollista että HR panosti tähän resursseja.”

Kalle Kautovaara

HR Johtaja

Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 400 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana.

Palaute organisaatiosta

”Vihdoin” ja ”tämmöistä me tarvitsimmekin” ovat esimerkkejä palautteesta, mitä Istekin organisaatiosta on kuulunut LATO palvelun lanseerauksen jälkeen. ”Jo nyt LATOn käyttö on tuonut positiivista ryhmäpainetta parantaa toimintaa ja johtoryhmässä keskustelu on ollut paljon fokusoidumpaa”, Kalle toteaa. ”Olisi kiva kuulla, mistä minä tiedän, että olen onnistunut” – on mielenkiintoisin kysymys,  johon LATO tarjoaa myös vastauksia.

Jatkossa palvelun rooli HRn työkaluna syvenee edelleen

Hyvän liikkeellelähdön jälkeen Istekillä on suunnitelmissa laajentaa palvelun käyttöä myös muihin organisaation tarpeisiin. Tulevana syksynä tavoite on käydä tavoiteasetantakeskustelu henkilöstön kanssa LATOn avulla. ”Tämä on luonnollinen kehityssuunta. Miksi tavoitteita kannattaisi kirjata millään muulla tavalla ja myöhemmin siirtää LATOon?”, Kalle miettii.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>