Käyttöehdot ja rekisteriseloste

 

Käyttöehdot LATO Leadership Automation Tools Oy:n verkkosivustoilla

LATO Leadership Automation Tools Oy:n verkkosivujen käyttämiselle ja ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Yleiset ehdot
Vierailijan tulee lukea huolellisesti nämä ehdot ennen vierailuaan LATO Leadership Automation Tools Oy:n verkkosivuilla www.latotools.com. Vieraillessanne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla kuvatut ehdot teitä sitoviksi. Sivujen käyttö edellyttää alla kuvattujen ehtojen hyväksymistä.

Näillä verkkosivuilla oleva materiaali on tarkoitettu vain ja ainoastaan informatiiviseksi. Palvelun ja näiden sivujen sisältö toimitetaan “sitoumuksetta ja sellaisenaan”. LATO Leadership Automation Tools Oy pyrkii kaikissa olosuhteissa varmistamaan palvelun ja näiden sivujen sisältämien tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. LATO Leadership Automation Tools Oy ei kuitenkaan anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. LATO Leadership Automation Tools Oy pidättää oikeuden päivittää tai sulkea nämä sivut milloin tahansa.

LATO, LATO Strategy Tool ja LATO Mobile ovat LATO Leadership Automation Tools Oy:n tavaramerkkejä.

Sivustojen palveluntarjoaja ja yhteystiedot
Palveluntarjoaja näillä verkkosivuilla on LATO Leadership Automation Tools Oy, Hitsaajankatu 22, Opus 2,
00810 HELSINKI.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto verkkosivuillamme
Näillä verkkosivuilla olevat linkit on tarkoitettu informatiivisiksi. LATO Leadership Automation Tools Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä sivuilta on linkki.

Yhteystietojen jättäminen sivustoillamme tai sähköpostia lähettäessä
Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata, mikäli ne eivät ole asianmukaisesti salattu.

Immateriaalioikeudet
LATO Leadership Automation Tools Oy:n verkkosivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Näiden sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat LATO Leadership Automation Tools Oy:lle. Kaikki oikeudet on pidätetty. Näiden sivujen sisällön tai osan kopioiminen, julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuihin sisältyviä tavara-, liikemerkkejä ja muita suojattuja tunnuksia ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman kirjallista lupaa.

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste LATO Leadership Automation Tools Oy:n markkinointi- ja myyntirekisterille

1. Rekisterinpitäjä
LATO Leadership Automation Tools Oy (Y-tunnus 2599804-9)
Hitsaajankatu 22, Opus 2
00810 Helsinki
latotools.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Onni Matti Manninen
LATO Leadership Automation Tools Oy
puh. +358 40 900 0073
Email: matti.manninen (ät) latotools.com

3. Rekisterien nimet
LATO markkinointi- ja myyntirekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään LATO Leadership Automation Tools Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen tai tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointiin lupaan tai asemaan perustuen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yhteydenotot
Henkilön luovuttamat muut tiedot
IP-osoite
Suoritetut haut sivustolla
Selain
Tiedot uutiskirjeiden avaamisesta
Tiedot uutiskirjeiden klikkaamisesta
Tieto uutiskirjeen perumisesta (markkinointikielto)
Tilatut palvelut, niiden toimittaminen ja laskuttaminen

Rekisteröidyn osto- ja latauskäyttäytyminen vaikuttaa henkilölle kohdennettavaan markkinointiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan julkisista lähteistä, asiakassuhteessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla. ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään kolmannen osapuolen järjestelmissä, joissa on huolehdittu teknisestä tietoturvasta. Rekisteriin on pääsy vain määrätyillä LATO Leadership Automation Tools Oy:n työntekijöillä,
jotka ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia, tai allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.

Käyttöehdot ja rekisteriseloste on päivitetty edellisen kerran 28.7.2022.