Hotelli – Ravintolat – Kulttuuri

Parasta Suomea tärkeisiin hetkiin ja huviretkiin. Tutustu Krapin toimintaan tästä.

Miten seurasitte strategian toimeenpanoa ennen LATO:n käyttöönottoa?

Meillä oli käytössä kaikennäköisiä muistioita ja Excel-virityksiä, missä vilahteli punaisia, vihreitä ja keltaisia päivämääriä. Järjestelmä oli hyvin repaleinen. Jalkautus ei ollut vahvasti strukturoitua. LATO toi työskentelyymme vahvan struktuurin, joka sitten auttaa hahmottamaan kokonaisuuden.

Miksi päätitte ottaa LATO strategiatyökalun käyttöön?

Meille suositeltiin LATO:a, kun minulla oli toimitusjohtajana vähän haastetta, miten strategiaa jalkautetaan. Vinkattiin, että oletko ikinä nähnyt tai kuullut LATO:sta. Siitä se sitten lähti liikkeelle.

”LATO:n hyöty tulee siitä, että vaikka strategiset tavoitteet hetkeksi unohtuisivatkin niihin on helppo palata, koska ne ovat tietyssä kehyksessä.”

Miten käyttöönotto sujui?

Käyttöönotto sujui LATO:n puolesta ihan hyvin mutta olihan meillä haasteena, että sitä myös käytetään aktiivisesti. Haaste tulee siitä, että meidän organisaatiomme on vahvasti käytännön työssä kiinni ja strategian jalkautukseen liittyvät asiat ovat toissijaisia ja helposti unohtuvia. LATO:n hyöty tulee siitä, että vaikka strategiset tavoitteet hetkeksi unohtuisivatkin niihin on helppo palata, koska ne ovat tietyssä kehyksessä.

Minkälaisessa käytössä LATO teillä on?

Me käymme jokaisen päällikön kanssa heidän tavoitteensa ja toimenpiteensä läpi sekä kirjaamme edistymisen järjestelmään. Ennen kaikkea LATO:on tehdään se suunnitelma.

Onko LATO muuttanut johtamisen tapaa teillä?

On ehdottomasti! Toimitusjohtajalle LATO selkeyttää johtamista ja pitää sen yhdenmukaisena, mikä liittyy strategian jalkauttamiseen ja helpottaa suunnittelua. LATO on loistava työkalu. Kaikki on kuitenkin lopulta kiinni omasta ja tiimin tekemisestä.

Mitkä ovat mielestäsi onnistuneen strategian edellytykset?

Strategian onnistumisessa on 80 prosenttisesti kiinni jalkautuksesta. Strategian pitää tietysti myös olla oikea, jotta jalkautuksessa onnistutaan. LATO nimenomaan auttaa siinä jalkautusvaiheessa. Jalkautus on johtamista ja tekemistä.

Mitkä ovat LATO strategiatyökalun parhaat hyödyt?

Meillä työkalu on johtoryhmän käytössä. Johtoryhmän jäsenten strategiaan liittyvät henkilökohtaiset painopisteet luodaan LATO:on tavoitteiksi ja niiden alle näihin tavoitteisiin vaikuttavat toimenpiteet. LATO luo yhteisen rakenteen, ja tätä on mahdollista jakaa. Sieltä löytyy johtamisketjumme (tavoiteketjumme).

Mitä muuta haluaisitte kertoa heille, jotka harkitsevat LATO strategiatyökalun käyttöönottoa?

Se on johtamistyökaluna ihan erinomainen, kunhan työkalua myös käytetään aktiivisesti. Jokuhan voi olla sitä mieltä, että Excelillä voi kuvata saman asian, mutta LATO auttaa asioiden kuljettamisessa rinnalla myös suunnittelutyön jälkeen.

Asiakastarinaan on haastateltu Krapin toimitusjohtaja Pekka Holmaa. Voit tutustua muihin LATO:n asiakastarinoihin täältä.