Lataa tästä ilmainen OKR-suunnittelupohja

okr-malli

OKR on nykypäivänä suosittu tavoitejohtamisen jatkojalostettu malli, jolla strategia ja strategiset tavoitteet tuodaan osaksi työntekijöiden arkea ja päivittäistä tekemistä. OKR-tavoitteiden etenemää voidaan mitata suoraan tekemisellä, ja sillä on merkittävät hyödyt henkilön ja sitä kautta koko organisaation suorituskykyyn. Organisaation ylätason strategia saattaa näyttäytyä melko abstraktina alemmille tasoille, ja OKR-mallin avulla ylätason tavoitteet saadaan jalkautettua ja linkitettyä kaikille tahoille asti. OKR-tavoitteet tukevat myös jatkuvaa kehitystä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta, ja malli toimii strategian viestintätyökaluna. 

Käytännössä OKR-mallin hyödyt voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen:

  1. Strategiajohtaminen
    Usein epäonnistuneen strategian taustalla on sen jalkautus, ja OKR-malli tukee nimenomaan strategian toimeenpanoa. Hallitus, johtoryhmä ja koko muu henkilöstö voi hyödyntää OKR-mallia strategiseen suunnitteluun ja strategiakokonaisuuden hallintaan. 
  2. Fokusoituminen
    OKR-malli auttaa organisaatioita keskittymään oleelliseen: mitkä ovat niitä asioita, joihin tulee panostaa ja toisaalta ei pidä panostaa. Mallin avulla kyetään tunnistamaan lyhyelläkin aikajänteellä ne tekemiset, jotka eivät kontribuoi organisaation päämäärää halutulla tavalla tai tehokkuudella. 
  3. Henkilöstö & jatkuva kehitys
    Kun henkilöstö sidotaan OKR-tavoitteiden avulla oman yksikkönsä tai tiiminsä tavoitteisiin, työntekijöiden retentio, suorituskyky ja motivaatio kohenevat tutkitusti. Kuten aikaisemmin mainittiin, malli tukee myös strategiasta viestimistä, ja tiedonkulun läpinäkyvyys saadaan aikaiseksi OKR mallilla.


Mikäli kiinnostuit OKR-mallista, voit lukea siitä lisää täältä. Katso myös, miten OKR ja tasapainotettu tuloskortti (Balanced Scorecard) soveltuvat yhteen!

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »