Laurea Ammattikorkeakoulu

Strategian toteuttamista yhdessä, avoimesti ja läpinäkyvästi monialaisessa ja modernissa ammattikorkeakoulussa

Laurea otti LATO Strategiaohjelmiston käyttöön syksyllä 2017. Jo ennen työkalun käyttöönottoa Laurea oli usean vuoden ajan määrittänyt ja toteuttanut strategisia kehityshankkeita. 

LATO:n myötä haluttiin vielä parantaa läpinäkyvyyttä hankkeiden sisältöön ja tehostaa seurantaa.

Nopeasti käyttöönoton jälkeen huomattiin, että työkalun avulla strategian iso kuva selkeytyy ja kehityshankkeet muuttuvat konkreettisiksi. 

Kaikki laurealaiset pääsevät työkalusta katsomaan, miten strategian toteutus etenee.  Lisäksi henkilöstöä rohkaistaan kertomaan, mihin kehittämiseen he haluaisivat itse mukaan. Vuonna 2019 myös henkilöstökyselyistä nousseet kehityskohteet on tuotu LATO:on tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

Laurean koko asiakastarinan voit ladata täältä.

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 7800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä ja 2200 Laurean alumnia.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>