Lunttauslista vuoden 2023 strategiseen suunnitteluun

Paavo Kytölä

Elämme vuodenvaihdetta, joten nyt viimeistään vuoden 2023 strategian suunnittelu pitäisi olla teidänkin prioriteettilistalanne korkealla. Tässä artikkelissa on lueteltu muutamia täsmävinkkejä selkeän, helposti ymmärrettävän ja toteutettavissa olevan suunnitelman luomiseen vaihtuvalle vuodelle.

Hyödynnä omaa tiimiäsi

Tavoitejohtamisen oppien mukaan yksiköille tai tiimeille osoitettu autonominen suunnitteluvastuu sitouttaa työntekijöitä tavoitteita, että koko työantajaa kohtaan. Sitoutuneemman henkilöstön lopputuloksena on myös suorituskykyisempi organisaatio. Kokeilkaa oman joukkueenne kanssa millaisen suunnitelman saatte aikaan ennen kuin palkaatte ulkoisen konsultin. 

Älä jää junnaamaan termistöön

Keskustelu strategisen suunnittelun ympärillä muuttuu helposti kovin teoreettiseksi. Strategisen suunnittelun termistöt ovat sanan varsinaisessa merkityksessä semantiikkaa. Älä tuhlaa kuukausia mission ja avaintavoitteiden sanoittamiseen. Älkää tavoitelko heti valmista – sanamuodot kyllä jäsentyvät ajan myötä. Tärkeintä on saada tärkeimmät asiat ylös ja toimenpiteet käyntiin niiden toteuttamiseksi. Jos keskustelusanne sekoittuvat heti aidat ja aidanseipäät voi sanaston jakaa eteenpäin vaikka tästä.

Älä fakkiudu mittareihin

Olemme usein huomanneet, että monissa organisaatioissa strateginen suunnittelu toteutetaan nurinkurisesti mittarit edellä. Mittareissa on toki voimaa, ne tarjoavat usein kontreettisen indikaattorin onnistumisesta, ja siten niiden ympärille on luontevaa rakentaa tavoitteiita. Suunnitteluvaiheessa tämä toimintatapa on usein kuitenkin nurinkurinen, jos mittarit vahvistetaan ennen varsinaisten tavoitteiden määrittelyä on nappisuorituksellakin mahdollista saavuttaa vain mittarin maksimiarvo. Valitkaa siis ensin tavoitteet ja miettäkää millä mittareilla voimme todentaa asian onnistuneen/epäonnistuneen. Numeraalinen mittari on aina parempi, muttei itseisarvo. Myös pelkkä liikennevalo: punainen, keltainen, vihreä saattaa riittää edistymätiedoksi ylimmälle johdolle.

Määritä seurantarutiini(t)

Useimmissa organisaatioissa vuoden viimeinen neljännes käytetään uutteraan tulevan vuoden suunnitteluun. Vuodenvaihteen jälkeen organisaatiossa tapahtuu ulospuhallus ja vuositavoitteisiin palataankin seuraavan kerran seuraavan vuoden suunnittelun yhteydessä. Näin kehitysideat alkavat kiertää kehää kun toteutus välissä unohtuu. Sopikaa siis missä foorumeissa ja millä syklillä toimeenpanoa seurataan. Avuksi voi ottaa vaikka organisaation vuosikellon tästä.

Päivitä suunnitelmat kvartaaleittain

Suosittelemme virkistämään suunnitelmaa vähintään kvartaaleittain. Näin ollen henkilöstön imu ja fokus pysyy tavoitteissa, eikä seurannassa suotta roikoteta jo alkuvuodesta valmiiksi saatuja tavoitteita hyvänolontunnetta ruokkimassa. Vuodet eivätkä kvartaalit ole veljiä keskenään.

Valjasta data käyttöön

Valitse strategisten tavoitteidesi kannalta merkityksellinen tieto varmentamaan onnistumista. Muista myös, että kaikki data ei tee autuaaksi. Mieti onko esimerkiksi BI-järjestelmistä saatava data tarkoituksenmukaista vuosi- tai kvartaalitavoitteiden seurannan kannalta. Dataähky on aito uhka.

KISS-periaate: Keep it simple, Stupid

Älä yritä saada maailmaa valmiiksi ensimmäisellä kvartaalilla. Mahdollisemman yksinkertainen suunnitelma varmistaa strategisten tavoitteiden rivakan liikkeellelähdön ja sen myötä todennäköisemmän onnistumisen. Yhden sivun suunnittelmaa voi pitää hyvänä nyrkkisääntönä. Kokeile vaikka OKR-suunnittelupohjaa tästä.


Ohjelmistot tukemaan onnistumista

Valitse järjestelmä(t) tukemaan prosessia eikä päinvastoin. Mieti paljonko aikaa organisaationne kallispalkkaisimmilta henkilöiltä kuluu kuukaussittain työaikaa Officen kanssa askarteluun. Mieti mikä arvo täysin läpiviedylllä strategialla olisi organisaatiollenne. Menetkö tukkimetsään kirveen vai metsäkoneen kanssa? Jos kirves (Excel) riittää, niin käytä sitä, mutta jos urakka on hehtaareita niin metsäkone (strategiatyökalu) maksaa itsensä takaisin?

Suosittelemme kokeilemaan LATO strategiatyökalua ilmaiseksi tästä.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »