Miten kuntastrategia saadaan läpivietyä tehokkaasti ja onnistuneesti

Kuntastrategia LATO Tools

Heikki Saarenhovi

Kuntalainsäädännön mukaisesti jokaisella kunnalla ja kaupungilla tulee olla itselleen selkeästi määritelty strategia. Vaikka paksut kirjat määrittävät kuntien toimintaa ja tehtäviä suurilta osin, strategia, sen määrittely ja toimeenpano ovat oivia tilaisuuksia tehdä jotain säädöksistä poikkeavaa: Lakihan ei ota kantaa siihen, millaisten suunnitelmien kautta määrätyt tehtävät tulee toteuttaa. Tästä syystä strategiat ja toimintasuunnitelmat ovat hyvin määriteltyjä kuntasektorilla, mutta saadaanko ne läpivietyä suunnitelmien mukaisesti riittävällä tehokkuudella?

Jatkuva, osallistava ja vuorovaikutteinen strategiaprosessi 

Melko usein toimintaa ohjataan yhteisellä levyasemilla sijaitsevilla Office-tiedostoilla, kuten sekavilla Excel-taulukoilla ja mammuttimaisilla Word-dokumenteilla. Koska hyvän strategiaprosessin ominaisuuksiin liittyy vahvasti vuorovaikutus, osallistuminen ja läpinäkyvyys, perinteiset ja kankeat menetelmät eivät mahdollista näiden ominaisuuksien kukoistamista. Kunnat ja kaupungit ovat suurehkoja organisaatioita, joten hyvin strukturoitu ja vastuutettu toimeenpanon johtaminen on ensiarvoisen tärkeää. Perinteiset menetelmät eivät mahdollista myöskään tätä. 

Onneksi usealla julkisella organisaatiolla onkin jo käytössä selkeä tavoitejohtamisen malli, joka pyrkii selkeyttämään yksiköiden ja sidosryhmien roolia kuntastrategian isossa kuvassa.

Kuntastrategiasta saadaan elävä, selkeä ja kaikille läpinäkyvä digitaalisten järjestelmien avulla. Koko kaupungille yhteiset tavoitteet saadaan jalkautettua tehokkaasti toimialoille, palvelualueille, palveluille ja yksiköille toimintasuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi kuntien eri toimialojen yhteishankkeet saadaan tuotua saman järjestelmän äärelle keskustelemaan tehokkaasti samoista asioista. Kuntien toimintaan liittyy myös vahvasti muitakin yhteistyökuvioita, kuten omistusyhtiöitä, kuntayhtymiä, kolmansia osapuolia ja niin edelleen. Kun on käytössä digitaalinen järjestelmä, kaikki tarvittavat sidosryhmät saadaan työskentelemään samojen asioiden, tavoitteiden, toimenpiteiden ja tilannetiedon äärelle. Strategian etenemästä ei tarvitse enää koostaa erillisiä raportteja pöytäkirjojen liitteiksi, vaan tieto on suoraan raportoitavissa tai ajettavissa sellaisenaan suoraan järjestelmästä esimerkiksi lautakunnan tai luottamushenkilöiden käsiteltäväksi. Digitaaliset järjestelmät tuovat myös struktuuria johtamiseen ja kommunikointiin johdon ja työntekijöiden välillä. 

LATO Strategiatyökalun avulla kunnat ja kaupungit pystyvät selkeyttämään ja tehostamaan johtamisrakenteensa, suunnitelmansa ja raportointinsa. Järjestelmä toimii yhteistyön ja kommunikoinnin alustana, jossa talousarviossa määritetyt toiminnalliset tavoitteet ja mittarit saadaan jalkautettua oikeille yksiköille ja henkilöille siten, että visio ja haluttu päämäärä pysyy jatkuvasti kirkkaana mielessä. 

LATO on otettavissa käyttöön ketterästi pienhankintana ja nopealla aikataululla. Pilotoinnin voi aloittaa vaikka samana päivänä. Varaa itsellesi aika läpikäynnille tästä linkistä tai soita meille.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »