Miten strategianseurannasta voi päästä helpoimmalla? – Pelikirja organisaatiosi käyttöön

Strategian johtamisen pelikirja

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua pelikirjaa. Tässä yhteydessä pelikirja tarkoittaa sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, joka usein juurtuu organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Prosessin tarkoitus on formalisoida ja tuoda systematiikka yhteistyöhön, viestintään ja koordinointiin strategian tai toimintasuunnitelman toteutusvaiheessa ylhäältä alas ja alhaalta ylös.


Kun strategia ja sen tavoitteet ovat vahvistettuja, toteutuksen seuranta ja johtaminen jää prosessin harteille. Jos työkäytäntöä ei vielä ole, voidaan helpoiten aloittaa helpoimmasta toimivasta työkäytännöstä. Ajan ja kokemuksen myötä prosessi sitten kypsyy, hioutuu ja muuttuu vähitellen organisaatioon sisäiseksi toimenpanokyvykkyydeksi. Matkalla erinomaiseen toimenpidekyvykkyyteen on toki odotettavissa, että muutama johtamiskulttuuriin juurtunut rönsy tulee raivata eikä muutos tapahtu yhdessä yössä. Muistakaa dokumentoita yhdessä sovittu pelikirja ja siihen ajan myötä tehtävät muutokset.

Alla kokemuspohjaisia kuvauksia yksinkertaisen prosessin ominaisuuksista kohti juurtunutta työkäytäntöä. Vähimmäisvaatimuksena oleva pienin toimiva työkäytäntö toimii hyvin alkuun. Kopioi alta sinun organisaatiollesi sopiva pelikirja strategian johtamisen tueksi!


Yksinkertaisin strategian johtamisen prosessi – taso 1

 • Tavoitevastuulliset raportoivat oman tilanteensa kerran kuukaudessa sovittuna päivänä. (Esim. kuukauden viimeinen päivä)
 • Kaikille tavoitteille on asetettu numeraalinen tai laadullinen mittari, jonka kautta onnistuminen on todennettavissa. Hyödyntäkää esim. SMART-mallia tai katsokaa mallia yleisimpiin KPI-mittareihin
 • Strategisen agendan tilannekatselmointi, palautteenanto ja reagointi kerran kuukaudessa vähintään johtoryhmätasolla
 • Sovitut päätökset kirjataan ja vastuutetaan valittuun alustaan (Office/Strategiatyökalu)
 • Toimitusjohtaja käy kvartaaleittan yksikkökohtaiset läpikäynnit johtoryhmäläisten kanssa
 • Organisaation vuosikello on otettu käyttöön

Kehittynyt strategian johtamisen prosessi – taso 2

 • Hallituksella on kokouksissaan ajantasainen ja suora näkymä strategian edistymään ja heillä on mahdollisuus palautteenantoon
 • Tavoitteiden tilannekatsaus kuukausittain strategiatyökalusta liiketoimintayksiköiden kokouksissa
 • Liikennevalot (vihreä, keltainen, punainen) käyttöön tavoitteiden edistymää rikastavana mittarina – tavoitevastuullisen subjektiivinen ennuste toteumasta.
 • Kaikki tavoite- ja toimenpidevastuulliset ovat mukana. He ilmoittavat tavoitteiden edistymät suoraan ilman raportoivaa välikättä

Juurtunut strategian johtamisen prosessi – taso 3

 • LATO Strategiatyökalun käyttö on synkronoitu osaksi vuosikellon tapahtumia ja vuosisuunnittelua
 • Säännölliset automatisoidut muistutukset juurruttavat prosessia
 • Strategiset kvartaalikatselmoinnit tehdään strategiatyökalun tuottamaan dataan pohjautuen – työkalusta on saatavilla ajantasaisest dashboardit ja data on vietävissä ulos järjestelmässä
 • Työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ovat linjassa strategiaan
 • Organisaation palkitsemisperusteet ja strategian tavoitteet ja mittarit ovat yhtenevät
 • Koko henkilöstöllä on pääsy samaan tietoon – tietoa voidaan seurata mobiilisovelluksesta

Ilman pelikirjaakin yksilöt voivat toki onnistua. Toimiva joukkuepeli tuo kuitenkin suuremman voiton kuin yksilöiden summa. Yhteinen juurtunut pelikirja kantaa strategiakaudelta toiselle, kun jokainen peli ei ole enää hapuileva erillisharjoitus. Jos haluat luoda tai vahvistaa organisaatiosi strategisen johtamisen pelikirjaa varaa aika LATO strategiatyökalun esittelyyn, jossa kerromme miten pääset prosessissa joutuisasti alkuun!

Lue seuraavana: 5 parasta vinkkiä strategian johtamiseen ja toimeenpanoon

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »