Mtech Digital Solutions

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa Biotalouden teknologiayhtiössä

Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Yhtiön tavoitteena oli, että valittu ratkaisu poistaa mystiikan strategian ympäriltä: strategian oli oltava läpinäkyvä, prioriteetit selkeät ja haluttiin auttaa henkilöstöä ymmärtämään yhteys oman tekemisen ja yrityksen tavoitteiden välillä.

Samalla toiveena oli, että kaikki strateginen suunnittelu ja tieto etenemästä on yhdessä paikassa. Työkalun tuli mahdollistaa tavoitteiden asetanta ja seuranta hallituksessa sekä suunnitelmien työstäminen, johtaminen ja seuranta yrityksen ja osastojen johtoryhmissä.

Lataa täältä Mtechin kanssa valmistelemamme asiakaskertomus. Referenssitarinassa Mtechin toimitusjohtaja Christian Jurvanen kertoo monipuolisesti, miten Mtech Digital Solutions käyttää LATOa toimeenpanon johtamisen työvälineenä. Kerromme, miksi LATO alunperin valittiin, miten käyttöönotto toteuttiin ja millaisia hyötyjä työkalu on tuonut mukanaan.

Mtech Digital Solutions on biotalouden digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Yhtiö työskentelee yli 20 000 maatalousyrittäjän kanssa ja lisäksi asiakkaina ovat yli 50 yritystä ja yhteisöä.

Liiketoiminnasta 30% keskittyy maatalousyrittäjille suunnattujen ohjelmistojen tuottamiseen ja myyntiin. Julkisen sektorin, teollisuuden sekä neuvonta ja jalostuksen konsultointipalvelut tuottavat liiketoiminnasta 70%.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Read More »
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Read More »
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Read More »
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Read More »
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Read More »
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Read More »