Näin kirjoitat organisaatiollenne napakan ja hyvän Vision

Blogi visio kuvituskuva

Paavo Kytölä

Tähän kirjoitukseen on koottu vinkkejä, miten kirjoittaa ja tiivistää hyvä Visio organisaatiollenne tai yrityksellenne.

Organisaation vision tulisi olla tiivis, iskevä ja helposti ymmärrettävissä. Visio on tiivistelmä organisaationne tulevaisuudentilasta tai tavoittelemastanne päämäärästä, ja sen tavoitteena on motivoida ja muistuttaa organisaation työntekijöitä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden puolesta. Hyvän vision avulla voi yrittää houkutella uusia työntekijöitä tai avata toimintaanne sidosryhmillenne kuten esimerkiksi asiakkaille, asukkaille, tavarantoimittajille, alihankkijoille, jäsenille, sijoittajille tai medialle.

Vision tulee olla uniikki

”Nasa ja nakkikioski” eivät voi jakaa samaa visiota. Vision muotoilusta tulisi selvitä tavoitetila, jonka vain teidän organisaationne voi saavuttaa. Miettikää siis lähtötilannetta ja kohderyhmiänne vision muotoilussa. Geneeriset maailmaasyleilevät lauseet eivät lämmitä ketään. Jokaiselle jotakin on ei mitään kenellekään.

Toisekseen, on todella tärkeää pitää visio lyhyenä ja napakkana. Yrittäkää pitää kahta virkettä vision muotoilun äärimmäisenä ylärajana. Älkää kikkailko vaan pitäkää visio ymmärrettävänä työntekijöillenne ja sidosryhmillenne. Välttäkää vertauskuvia, kapulakieltä ja houkuttelevia trendi-ilmauksia.

Esimerkki hyvästä visiosta (Atria):

”Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin. Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat menestyksemme perusta.”

Vision tulee olla kunnianhimoinen, mutta samaan aikaan realistinen ja saavutettavissa oleva. Organisaatioiden strategioiden ollessa tyypillisimmällään 3-5 vuotisia kokonaisuuksia kannattaa myös visio mitoittaa tähän aikajänteeseen ja organisaationne nykyiseen lähtötilaan. Atrian voisi esimerkiksi hyvin kuvitella kasvattavan (valmis)ruoka valikoimansa vappulounailta välipaloihin tulevina vuosina samalla brändiään ja henkilöstöään vaalien. Maailman maukkaimman ruuan tarjoaminen, tai menestyksen perustaminen vaikkapa maailmanvalloitukseen voisi kuulostaa haihattelulta. Vision kuin koko strategian tulee perustua lähtötilanteen perusteelliseen ja realistiseen arviointiin, joten tässä ei liene syytä epäillä Atrian brändiarvoa tai työntekijöiden sitoutuneisuutta heidän visionsa arvioinnin kontekstissa.

Esimerkki sekavasta visiosta (Fiskars): 

”Making the everyday extraordinary – teemme arjesta ainutkertaista”

Fiskarsin visio lupaa tehdä jokaisesta päivästä ainutkertaista. Itse toimistotyötä tekevänä en ole kuukausiin tarttunut
yrityksen valmistamaan kirveeseen tai kuorimaveitseen, eivätkä nuokaan kokemukset näin jälkikäteen tunnu järin ainutkertaisilta. Fiskarsin visio jatkuu heidän verkkosivuillaan näin: ”Arjella on merkitystä, sillä pienillä jokapäiväisillä teoilla on suuri vaikutus meihin ja yhteiseen tulevaisuuteemme. Jokaisen arki on erilaista. Se vaihtelee sen mukaan, missä asumme, mitä teemmeja mistä pidämme. Me Fiskars Groupissa tuomme yhteen erilaisia ihmisiä ja ajattelutapoja, jotta voimme tutkia ja oppia uutta arkielämästä. Näin voimme vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja globaaliin ympäristöömme.”

Hienon kuuloista mutta vaikeaselkoista. Fiskars käyttäävisionsa luonnehdintaan monta lausetta itsestäänselvyykssiä, ja asettaa tavoitteet ehkä turhankin korkealle (vaikutamme positiivisesti elämänlaatuun ja globaaliin ympäristöömme) 

Samalla Visio vie mielikuvat kauas Fiskarsin tuottamista laadukkaista käyttöesineistä. ”Teemme arjesta ainutkertaista” visio voisi yhtä hyvin kuulua bussiyhtiölle, Kansaneläkelaitokselle tai mobiilioperaattorille.

Mikä on toimintanne tulos tai hyöty? Sisällyttäkää se visioonne

”Maailman toimivin kaupunki” kuuluu Helsingin kaupunkikonsernin visio. Kunnan tehtävänä on järjestää lakisääteisiä palveluja asukkailleen, yrityksille ja sidosryhmille. Kaupunkien toimivuutta tuskin voi objektiivisesti mitata, mutta asukkaiden näkökulmasta visiota voi pitää ainakin onnistuneena. LATO strategiatyökalujen tuote on ohjelmistostrategian seurantaan ja toimeenpanoon. Visiomme on: Autamme mahdollisimman monia onnistuneita strategioiden toteutuksia helpolla työkalulla ja sujuvalla palvelulla.” Toivottavasti tämä resonoi myös asiakkaisamme.

Henkiköautojakin syntyy monilta tehtailta mutta valmistajat maalailevat visioissaan erilaisia asioita, kuten turvallisuutta, nopeutta tai laatua matkustamiseen, eivätkä pelkästään liikkumismahdollisuutta paikasta A paikkaan B. Yrittäkää tiivistää visioonne sen mikä tekee juuri teidän organisaatiostanne, yrityksestänne, tuotteestanne tai palvelusta uniikin ja erilaisen kilpailijoihin verrattuna. Testatkaa visiotanne: onko se ymmärrettävä ja uskottava. Jääkö se ihmisten mieleen?

Kun Visio on määritelty tutustu TÄÄLTÄ myös muihin strategisen sanaston esimerkkeihin.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »