Numeron

Numeron otti LATOn käyttöön vuoden 2016 alusta. Taustalla oli voimakas kasvu, strategian uudistaminen ja kirkastaminen. Myös organisaatiota sekä johtamisjärjestelmää uusittiin vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Nopean kasvun johtamisen haasteita

Numeronin haasteena nopean kasvun yhteydessä oli se, että vaikka strategia oli määritelty, oli sen toteuttaminen ja seuraaminen haastavaa uusien asiakkuuksien lisääntyessä ja liikevaihdon voimakkaasti kasvaessa. Kokonaisuuden ja kokonaiskuvan hallinta vaati paljon aikaa ja palavereita sekä suuren joukon erillisiä Powerpoint-esityksiä, Excel-taulukoita ja sähköposteja.

Kari Haapakoski

Asiakkuusjohtaja

 

Johtamisesta sujuvampaa ja tehokkaampaa

– LATOn käyttöönotto on tuonut mukanaan lukuisia hyötyjä, toteaa Kari Haapakoski, Numeron Oyn asiakkuusjohtaja. Fokuksemme pysyy nyt oikeissa asioissa, ajankäyttömme on selvästi tehostunut. Tavoitteiden palastelu mitattaviksi toimenpiteiksi on konkretisoinut tekemistä merkittävästi koko henkilöstölle.

– Käytämme työkalua johtoryhmässä ja tiimipalavereissa. Seuranta ja raportointi on helpottunut ja tehostunut. Kykenemme reagoimaan tarvittaessa muuttuviin tilanteisiin LATOn ansiosta.

LATO muuttaa tavoitteiden ja strategisten projektien manuaalisen seurannan ja johtamisen digitaaliseksi, ja siten vapauttaa yrityksen arvokkaita resursseja rutiinitoimenpiteistä tärkeämpiin tehtäviin.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>