Panostaja

Sijoitusyhtiö kehittää omistusyhtiöitään aktiivisesti LATOn avulla

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. LATO tarjoaa yhtenäisen raportoinnin sekä omistajalle hallitustyöskentelyyn että itsenäisesti toimivien yhtiöiden käytännön johtamisen tueksi.

– LATOn avulla pystymme kehittämään ja seuraamaan kaikkia omistuksiamme yhtenäisellä tavalla, Panostajan kehitysjohtaja Minna Telanne kertoo.

– Kokonaiskuvan näkeminen omistusyhtiöiden strategisten hankkeiden toteutumisesta on tärkeää. Pystymme paremmin ennakoimaan ja tarvittaessa reagoimaan, hän jatkaa.

Minna Telanne

Kehitysjohtaja

Pörssiyhtiö Panostaja Oyj on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Toiminnan ytimessä on suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäminen. Rakennusaineina on sitoutunut johto, vankka liiketalouden osaaminen ja parhaat työkalut. Panostajan liikevaihto oli vuonna 2014 155 milj. euroa.

LATO tukee strategista ja operatiivista johtamista

Panostajan salkussa on aktiivisesti 10-15 yritystä. Yhtiö tuo omistamiinsa yrityksiin sitoutuneen johdon sekä liiketaloudellista ja strategista osaamista.

– Meidän tehtävämme on tarjota osaamista sekä parhaat työkalut. Omistamillemme yhtiölle LATO on käytännön työkalu, joka varmistaa valitun strategian toteutumisen ja vauhdittaa liiketoiminnan projekteja operatiivisella tasolla, Telanne kertoo.

– Esimerkiksi kun tytäryhtiömme Grano aloitti liiketoimintojen yhdistämisen Multiprintin kanssa, asianomaiset veivät suunnitelmat LATOon ja nyt hankkeen etenemistä voi johtaa ja seurata siellä, hän jatkaa.

Jokaisessa tytäryhtiössä on omat hankkeensa ja ne ovat eri vaiheissa, mutta nyt niiden seurantatapa on yhtenäinen. LATOn avulla Panostaja saa helposti omistajatasolle tarvittavat raportit seurantaa ja ohjausta varten.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Lue lisää>>