Strategian johtamisen ja seurannan tueksi

Strategian muotoilu

Katso videoilta, miten strategiaprosessin vaiheet toimivat ja miten ne toteutetaan helposti, nopeasti ja yksinkertaisesti. Videot ovat pilkottu viiden minuutin mittaisiin kokonaisuuksiin, joten voit tarkastella suoraan sitä prosessin vaihetta, joka on sinulle tällä hetkellä relevantti. Kaikissa prosessin vaiheissa on hyödynnetty LATO Strategiatyökalua, ja prosessin vaiheet ovat eriteltyinä:

  1.  Strategian muotoilu helposti
  2.  Tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelu ja jalkautus
  3.  Helpot ja nopeat tilannepäivitykset
  4.  Strategian tilanteen seuranta ja ohjaus
Tällä videolla näytetään ja kerrotaan, kuinka strategia muotoillaan nopeasti ja helposti. Opetusvideolla käydään lyhyesti läpi:

Strategian johtolauseiden muotoilu
– Strategisten teemojen asettaminen
– Päätavoitteiden muotoilu ja
– Mittareiden määrittäminen. 


Lopputuloksena on yhdelle sivulle tiivistetty strategian yhteenveto.
Tällä videolla kerrotaan ja näytetään, kuinka tavoitteet ja toimenpiteet jalkautetaan ja suunnitellaan strategiasta. Lopputulemana on konkreettinen strategian toimeenpanosuunnitelma.
Videolla opastetaan, mikä on 
Tavoitteiden jalkautuksen johtamisrakenne ja sitten käytännössä näytetään 
– Alatavoitteiden suunnittelu vastuualueille
– Tavoitteiden lisätietojen konkretisointi ja
– Toimenpiteiden suunnittelu tavoitteille.
Tällä videolla kerrotaan ja näytetään, kuinka strategian toteutussuunnitelmien tilannetieto päivitetään helposti ajantasaiseksi ja saataville johtamisen ja päätöksenteon avuksi. Jotta strategiaan voi johtaa tarvitaan rullaavasti tietoa, missä mennään ja mitä ollaan tekemässä. Esiteltävä johtamiskäytäntö tuo helposti valoa pimeyteen. Rullaavan tilannetiedon ääreen pääsee seuraavalla reseptillä: 

Sovitaan ensin kevyt rullaava tilannepäivityskäytäntö
– Pyydetään vastuulliset päivittämään omat tavoitteet ja toimenpiteet
– Vakioidaan yhteinen kannustava tapa arvioida onnistumista
Tällä videolla kerrotaan ja opastetaan strategian edistymisen tilanneseurannasta ja ohjauksesta, kun tilannetiedot ovat saatavilla. Näytän muutamia nopeita erilaisiin johtamistilanteisiin sopivia esimerkkejä ja miten tietoa tarkastellaan tilanteeseen sopivista näkökulmista Näytämme seuraavat johtamistilanteiden esimerkit:

Strategian tilanteen yhteenveto esimerkiksi hallitustarpeisiin
– Johtoryhmän tavoitekatselmointi
– Oman yksikön tai tiimin tavoitteiden katselmointi
– Tilannetsekkaus ja sparraus kollegoinden kanssa ja
– Seurannan kytkeminen osaksi MS Teams -keskusteluita

Jäikö videoista vielä kysymyksiä? Ei huolta, LATO-asiantuntijat keskustelevat mielellään kanssasi strategian johtamiseen liittyen.
Voit varata ajan läpikäynnille tästä
tai soita numeroon +358 40 417 1628

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »