Strategian muotoilu – 4 askelta oleellisen tiivistämiseen 

Strategian muotoilu

Onni Matti Manninen

Johtamisen viisautta on epäolennaisuuksien eliminoiminen. Tämä pätee erityisesti strategian muotoiluun, koska sidosryhmät odottavat tiivistä helposti viestittävää ja ymmärrettävää lopputulosta. Odotuksena on yhden sivun strategian yhteenveto.

Näiden neljän (4) askeleen avulla onnistut pitämään strategiasi yhdellä sivulla:

  1.  Kirjoita auki strategian johtolauseet eli ainakin missio, arvot ja visio
  2. Luettele strategiset teemat onnistumisalueiden luokittelemiseksi
  3. Kirjoita päätavoitteet teemojen alle tavoitemuotoisiksi lauseiksi
  4. Valitse tavoitteille mittarit, jonka mittavat tavoitteen edistymistä ja onnistumispisteen

1. Strategian johtolauseiden muotoilu

Muotoile strategian johtolauseet eli tyypillisesti visio, missio, strategian naseva tiivistelmä ja arvot. Kirjoita johtolauseet samalla riville sarakkeisiin otsikoiden alle.

Missioon kirjoitetaan organisaation olemassaolon tarkoitus. Mission yleiset synonyymit ovat tarkoitus tai perustehtävä. Strategian tiivistelmään kuvataan lyhyesti keskeisimmät keskipitkän ajan päämäärät sekä valinnat ja keinot, joiden avulla päämäärään päästään. Visioon eli tulevaisuustilaan kirjoitetaan tiivistelmä organisaation unelmatilasta.

2. Strategiset teemat 

Teema on organisaation toimintaa ja muutosta linjaava ja suuntaava aihealue, joka jäsentää ja ryhmittelee seurattavia tavoitteita ja toimenpiteitä. Luettele nämä toimintaa linjaavat valinnat esim. omiksi laatikoksi per teema. Yleensä teemoja on kahdesta kuuteen kappaletta. 

Strategisilla teemoilla on monia synonyymejä, jotka voivat sopia organisaatiollesi paremmin. Esimerkikisi Must-win-battle, strateginen valinta, strateginen linjaus, fokusalue, painopistealue, strateginen hanke tai Balanced Scorecard -näkökulma. Teema voi olla esimerkiksi ”SOSIAALINEN VAIKUTTAJA JA YMPÄRISTÖKUMPPANI”.

Teemojen kautta tavoitteiden johtaminen ja seuranta loogisempaa ja helpompaa. 

3. Päätavoitteiden asettaminen

Seuraavaksi kirjoitetaan päätavoitteet auki lauseina teemojen alle. 
Mikä onkaan tavoite? Tavoite on lause ja vastaa kysymykseen, missä asiassa haluamme onnistua ja mikä mikä muuttuu samalla. 

Hyvin muotoiltu tavoite on tyypillisesti lause, jonka uusi lukija ymmärtää nopeasti. Seuraavan lauserakenteen mukaan se onnistuu kätevästi. Samalla tämä malli minimoi epäolennaisuudet tavoitteista. Muut asiat voi hyvin kirjata tavoitteen taustatietoihin toisaalle. 

Tavoitteen muotoilussa toimiva lauserakenne on: 
1) tekeminen eli verbi, 
2) mikä on tavoitteen kohde eli objekti 
3) ja lopuksi tavoiteltavan muutoksen määre ja lopputulema

Esimerkiksi ”Luomme uusia asiakkuuksia asiakassegmentissä Y 15 kpl”. 

Ota huomioon että Strategia ilman tavoitteita on rukous (lukuvinkki LATO-artikkeliin)

4. Tavoitteiden mittarit

Tavoitteen mittarin tarkoitus on todentaa, edistyykö tavoiteltava asia tai muutos ja missä kohtaa matkalla jatkossa mennään. Valitse ja yksilöi sopivat mittarit tavoitteille. Mittarin voi lisätä tavoitteen viereen sarakkeeseen.

Mittarin ja sen tavoitearvon tulisi vastata kysymykseen, mikä tila määritellyssä aikaikkunassa kuvaa tilannetta, jolloin olemme onnistuneet tavoitteessa. Se voi olla vaikka kuvaava tila ”valmis” projekteissa tai numeerinen tila ”15 kpl”. Mittarille annetaan nimi ja sopiva mittayksikkö esim. ”uudet asiakkaat segmentissä Y (kpl)”. Mittarin lähtöarvon ja tavoitearvon väli on tavoiteltava muutosmatka eli 0 -> 15.

Mitä seuraavaksi?

Kun nämä yksinkertaiset askeleet on tehty, strategia on muotoiltu yhdelle sivulle. Tämä tarjoaa rakenteen ja raamin toiminnan ja alitavoitteiden jatkosuunnitteluun, jalkautukseen ja palasteluun konkreettisimmiksi alatavoitteiksi ja toimenpiteiksi vastuualueille ja henkilöille.

Katso tästä opetusvideomme strategian muotoilun aiheesta.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »