Tana

Strategian hallinta ulottuu koko yhteistyöverkostoon

Tana otti käyttöönsä LATO Strategy Tool -työkalun käyttöönsä kesällä 2014 ja on jo ehtinyt nähdä konkreettisia tuloksia strategian toteutuksessa. Tana Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Kari Kangas summaa kokemuksiaan työkalun käytöstä.

– Työkalu sopii meille hyvin ja on vastannut odotuksiamme. Käytämme sitä systemaattisesti osana johtoryhmätyöskentelyä. Työkalu on jäsentänyt merkittävästi liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan prosesseja.

Kari Kangas

Toimitusjohtaja

Vaajakoskelainen ympäristöteknologian huippuosaaja Tana Oy kehittää ja markkinoi kaatopaikkajyriä ja murskaimia kansainvälisille markkinoille. Yritys kehittää myös älyteknologiaa hyödyntäviä palvelutuotteita, jotka mahdollistavat asiakkaiden prosessien ja kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen. Tana Oy on usealla mantereella kaatopaikkajyrien markkinajohtaja ja sen koneita on tällä hetkellä käytössä neljällä mantereella ja 70 maassa.

Käyttöönotossa kunnianhimoiset odotukset työkalulle

Tana valmistaa ja markkinoi korkean teknologian jätteenkäsittelykoneita markkinoille, joita hallitsevat kansainväliset suuryritykset. Tanan lähestyminen perustuu innovatiivisiin tuotteisiin, omistautuneeseen palveluun ja huolellisesti valittuun jakeluverkostoon.

– Tana Oy toimii yhteistyöverkostojen kautta ja tavoitteemme on ulottaa strategiahallinta koko verkoston johtamiseen. Toiminnan ohjaaminen yhteiseen suuntaan on tulosten edellytys, kertoo Kari Kangas.

– Haemme tehokkaalla verkostostrategian hallinnalla lisää kilpailuetua. Liiketoimintatavoitteiden tiivistäminen, kerääminen, niistä yhdessä sopiminen ja seurannan läpinäkyvyys korostuvat toimintamallissamme, hän jatkaa.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>