Strategian tikapuumallii paljastaa organisaatiosi kipupisteet – Tikkailla pienempi voittaa aina suuremman

Strategia tikapuut kuvituskuva

Paavo Kytölä

Tässä blogipostauksessa esitellään LATO:n hallitusjäsenen Juho Lipsasen ja Hannu Laakson kirjassaan ”Operaatio täyskäännös” (2009) kuvaama strategian tikapuumalli. Malliin on kiteytty organisaatioiden muutosoperaatioissa ja niiden viestinnässä tarvittava runko.


Usein saatat kuulla organisaatiosi työntekijöiltä, että visualisoitu uusi strategia on hyvä, mutta se ei loppuviimein muuta heidän tapaansa tehdä työtään arjessa. Organisaatiorakenteen selvittämiseksi ja uudistamiseksi on hyvä läpikäydä organisaatiorakenteen tikapuut läpi — missiosta ja visiosta läpi aina konkreettista tekemistä määrittäviin ja sääteleviin ohjelmistoihin, ja varmistaa että nämä kulkevat linjassa keskenään. Toisekseen tulee varmistua siitä, miten ne suhtautuvat organisaationne talous- (raha), henkilöstö- (Ihmiset) ja asiakasnäkökulmiin.

Kuva: Lipsanen & Laakso (2009)

Missio: Organisaation olemassaolon tarkoitus.


Visio: Minkälaista tulevaisuudentilaa organisaatiomme tavoittelee?


Arvot: Miten ajattelemme ja haluamme elää, miten haluemme muiden näkevän toimintamme.


Strategia: Organisaation suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Usein strategia myös käsitetään joukoksi valintoja, toimintaa ja keinoja, joilla päästään asetettuun tavoitteisiin tai päämäärään. Mihin investoimme, miten palkitsemme, miten johdamme?


Struktuuri: Liiketoiminnan komentoketju, johon liittyy vallan ja vastuun tasapaino. Miten ja missä asiat esitetään ja keiden hyväksyntää ne vaativat? Missä foorumeissa toimeenpanoa seurataan.


Kulttuuri: Millaiset ovat organisaation tavat, puhetyyli, käytös ja kunnioitus.


Tavoitteet: Tavoite on vastaa kysymykseen, missä asiassa haluamme onnistua ja mikä mikä muuttuu samalla. Hyvin muotoiltu tavoite on tyypillisesti lause, jonka uusi lukija ymmärtää nopeasti. Seuraavan lauserakenteen mukaan se onnistuu: Verbi – objekti eli mitä – määre ja lopputulema.


Mittarit: Mittarin tarkoitus on todentaa, edistyykö tavoiteltava asia tai muutos ja missä kohtaa tällä hetkellä mennään. Mittarin ja sen tavoitearvon tulisi vastata kysymykseen, mikä tila määritellyssä aikaikkunassa kuvaa tilannetta, jolloin olemme onnistuneet tavoitteessa. Mittarit kertovat onnistumisesta tai epäonnistumisesta, toisin sanoen ollaanko asetettuihin tavoitteisiin päästy tai pääsemässä (se mitä mitataan, tulee yleensä tehdyksi). Organisaatiorakenteesta riippuen mittareiden pitäisi löytyä kerroksittain eri näkökulmista liiketoiminnoittain, aluettain ja toivottavasti jopa henkilöittäin.


Työkalut ja ohjelmistot: Tekemisen käytännön seurattava totuus tietojärjestelmistä ohjelmistoina, prosesseina ja sääntöinä, kuten
•    johtamisjärjestelmät (LATO Strategiatyökalu), Power-BI, Click Sense, Cascade)
•    Excel-taulukot ja -kaavat
•    Powerpoint-pohjat.

Lipsasen ja Laakson kirjan viestinä on, että johtamisen retoriikassa pienemmältä ja konkreettisemalta tuntuva termi voittaa aina hienomman ja merkityksellisemmältä kuulostavan sanan. Kuten esim. Strategia>Arvot, Tavoitteet>Kulttuuri ja tietysti Palkitseminen>Mittarit.


Viimeisimmän huomannet helpoiten: Henkilöstöä yleensä ohjaavat enemmän suoriutumisesta johdetut palkkainsentiivit, kuin johtoryhmässä vahvistetut organisaation tavoitteet ja mittarit. Strategia onnistuu parhait, mikäli luomanne mittarit, palkitseminen ja järjestelmät tukevat sitä. Strategian onnistumiseen tarvitaan tikapuiden yläosan selkeää viestintää ja uskottavuutta tikapuiden alaosan tekemiseen (mitä tehdään ja miksi tehdään). Näin henkilöstön sitoutuminenkin on vahvempaa. Strategiaa ei voi toteuttaa, ellei struktuuri ole linjassa sen kanssa, toteavat Lipsanen ja Laakso. Struktuurin muutoksesta saattaa seurata etteivät vanhat työkalut ja järjestelmät uutta mallia tukevia raportteja päätöksentekijöille ja vastuullisille. Strategian toteutuksesta ei tule tinkiä työkalujen valinnan vuoksi. Tikapuumalli osoittaa: Pienempi voittaa aina suuremman!

Aloita strategiasi tikapuiden vahvistaminen. Tutustu LATO strategiatyökalun ratkaisuun.


Lähteet: Lipsanen, Juho & Laakso, Hannu (2009) Operaatio täyskäännös, Sanoma Pro

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »