LATO hinnoittelu

Me LATO:lla uskomme läpinäkyvään hinnoitteluun. Meillä tiedät, mitä maksat ja mistä!

SaaS Standard

1-29 käyttäjälle
250 /kuukausi
 • 5 Käyttäjää
 • Lisäkäyttäjät 30€/käyttäjät/kk

SaaS Premium

30+ käyttäjälle
999 /kuukausi
 • 30 käyttäjää
 • Nimetty asiakasvastaava
 • Brändisi mukainen käyttöliittymä
 • Lisäkäyttäjät 20€/kk/käyttäjä
Suosituin!

SaaS Enterprise

Suuryrityksille
Tarjous
 • Täysin räätälöity käyttöliittymä
 • Kapasiteetti jopa sadoille henkilöille
 • Ominaisuus 3
 • Ominaisuus 4
 • Ominaisuus 5

Käyttöönottopaketit

Halutessanne voitte ottaa käyttöönoton tukipaketin. Teille suunnitellaan räätälöity koulutus- ja perehdytyspaketti, jolla käyttöönotto ja työkäytännön lanseeraus onnistuvat tehokkaasti. Käyttöönottomalli voi vaihdella tee-se-itse-mallista kokonaisvaltaiseen johtamisen toimintakulttuuria muokkaavaan palvelukokonaisuuteen. Käyttöönotossa huomioidaan tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin, ja kustannus on kertaluonteinen.

Kick-starter

Strategia sanoista teoiksi nopeasti ja kustannustehokkaasti!
1500
 • Lopputulos: Systemaattinen rutiini strategian toimeenpanoon ja seurantaan johtoryhmässä.
 • Askel 1 - Luodaan strategian johtamismalli käyttöönottovalmiiksi 60 min aloitussessiossa
 • Askel 2 - Aloitetaan käyttö esimerkiksi johtoryhmän käytön valmennuksella, ja käynnistetään suunnittelun ja seurannan jatkuva rutiini 2 h työpajassa

Pro

Strategian toimeenpano läpi organisaation
3900
 • Lopputulos: Organisaation avainhenkilöt toimivat yhdessä samojen tavoitteiden eteen. Yhdenmukaiset metodit strategian läpinäkyvään toteutukseen.
 • Askel 1 - Valmisteleva työpajatyöskentely: Pohjustetaan strategiatyökaluun johtamisrakenteet, kuvataan tavoiteltu rullaava työkäytäntö sekä saatavilla olevat suunnitelmat työkaluun
 • Askel 2 - Vastuualuevalmennukset (n kpl): Perehdytetään vastuualueittain johtoryhmästä alkaen osalliset oman organisaation tavoitejohtamisen ytimeen ja tavoitesuunnitteluun
 • Askel 3 - Vastuuhenkilöinfot ja perehdytykset: Laajan joukon videoitava verkkovalmennus
Suosituin!

Enterprise

Kattavan prosessin jalkauttaminen & integroidut tietovirrat
10 500
 • Lopputulos: Organisaation kokonaisvaltainen toteutus- ja seurantakyky sekä läpinäkyvä ja elävä tilannekuva läpi organisaation.
 • 1. Räätälöidyt käyttöönoton tuen ja koordinaation palvelut
 • 2. Käyttöönoton lanseerausvaihe (esim. koulutukset, työpajat, verkkovalmennukset ja videot)
 • 3. Teknisten valmistelujen vaihe, esimerkiksi SSO ja käyttäjien ylläpidon automaatio
 • 4. Jatkuva käytön tuki, esimerkiksi oma Teams-kanava pääkäyttäjille ja avainkäyttäjille sekä pääkäyttäjäpalvelu

Esimerkkejä saatavista integraatioista

Onnistu stategian toteutuksessa LATOlla!

90% stategioista epäonnistuu. LATO varmistaa onnistuneen strategian toteutuksen. Pilko ja osallista strategia, KPI:t ja toimintasuunnitelmat helposti johtamisen arjeksi. Kevennä raskaat tiedonkeruun rutiinit ja keskity tilanteen johtamiseen tuloksiksi. Yksinkertaista!

Forssan kaupunki tähtää kohti kestävää elinvoimaa LATO Strategiatyökalun avulla

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa.

Strategian toteuttamista läpinäkyvästi yhdessä monialaisessa ammattikorkeakoulussa

Laurea otti LATO Strategiaohjelmiston käyttöön syksyllä 2017. Jo ennen työkalun käyttöönottoa Laurea oli usean vuoden ajan määrittänyt ja toteuttanut strategisia kehityshankkeita. 

Istekissä HR on johtamisen Business Partner

”Viime syksynä uutta strategiaa luodessa saimme johtamiskyvykkyyttä lisää ja sen mukana syntyi päätös ottaa käyttöön johtamisjärjestelmän ERPpi”, sanoo Kalle Kautovaara, Istekin HR Johtaja. 

Suunnittele läpinäkyvästi

LATO tuo strategiasi näkyväksi ja osaksi arkea. Vastuuta painopisteet ja anna tiimien suunnitella tavoitteensa ja toimenpiteensä.

Toteuta tehokkaasti

LATO tuo strategian jokaisen työntekijän ulottuville ja muistuttaa prioriteeteistä. Onnistumisen raportointi on nopeaa ja helppoa.

Seuraa sitä millä on merkitystä

LATO tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan strategian edistymisestä. Näet välittömästi, mitkä tehtävät etenevät ja missä tarvitaan tukea. Kun asioita seurataan on strategialla tapana onnistua.

Aloita matkasi kohti onnistunutta strategian jalkautusta jo tänään!