Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuilla Valmet palvelee vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.”

Valmet logo

Minkälaisessa käytössä LATO teillä on? 

Valmet toteuttaa strategiaa määritettyjen Must-Win -painopisteiden avulla. Ne antavat Valmetin strategisille aloitteille, päätöksille ja suorituskykymittareille rakenteen ja painotukset. Valmet suunnittelee ja seuraa strategian implementointia LATO:n avulla ympäri vuoden.

Valmet seuraa LATO:ssa Must-Win painopisteisiin liittyviä hankkeita, sekä niihin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi, tavoitteita seurataan LATO:ssa erilaisten suorituskykymittareiden avulla.

Valmet käyttää LATO:sta saatavia status- ja tilanneraportteja päätöksenteon tukena.

Onko LATO muuttanut tekemisen tapaa teillä?

LATO:n avulla tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä pystytään jatkuvasti seuraamaan, joten jatkuva parantaminen ja uudistuminen on mahdollista. Lisäksi LATO:n avulla varmistetaan, että koko organisaatio tekee työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Valmet käyttää LATO:sta saatavia status- ja tilanneraportteja päätöksenteon tukena

Kuinka teillä johdetaan ja viestitään strategiaa?

Valmet määrittelee strategisten painopisteiden keskeiset tavoitteet jokaiselle vuodelle. Must-win -alueet määritellään ensin johtoryhmätasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet jalkautetaan eri liiketoimintojen linjaorganisaatioihin sekä alueille. LATO:lla on merkittävä rooli strategian jalkautuksessa, raportoinnissa ja työn edistymisen seurannassa.

LATO:n avulla olemme yhtenäistäneet raportointikäytäntöjä sisäisesti, mikä on helpottanut strategiatyön edistymisen seurantaa

Mitkä ovat LATO strategiatyökalun parhaat hyödyt?

LATO mahdollistaa strategiatavoitteiden jalkautuksen koko organisaatioon. LATO:n avulla saamme kattavan, läpinäkyvän ja reaaliaikaisen kuvan Must-Win -hankkeiden ja niihin liittyvien tavoitteiden edistymisestä organisaation eri tasoilla. Lisäksi, LATO:n avulla olemme yhtenäistäneet raportointikäytäntöjä sisäisesti, mikä on helpottanut strategiatyön edistymisen seurantaa.

Artikkeliin on haastateltu Valmetin Sara Korpimiestä

Pääset lukemaan lisää LATO:n asiakastarinoita täältä.