Valmet

Kriittisten must-win hankkeiden seuranta LATOssa

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista.

Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille. LATO Strategy Toolilla on merkittävä rooli raportoinnissa ja työn edistymisen seurannassa, sekä suunnan korjaamisessa tarvittaessa.

Tommi Roine Valmetin strategian kehityksestä listaa LATO Strategy Toolin ydinhyödyt seuraavasti.

– Työkalu tukee tavoitteiden vyörytystä organisaatioon. Ohjelmiston avulla saamme nyt koko organisaation kattavan, läpinäkyvän kuvan must-win hankkeista niin linjoittain, alueittain kuin organisaatiotasoittain.

– Sen lisäksi olemme voineet yhtenäistää raportointikäytäntöjä merkittävästi ja säästää siten työtä ja aikaa. Meillä on jatkuvasti päivittyvä seuranta asioiden edistymiseen, sekä sovittuihin mittareihin että vastuuhenkilöiden kommentointiin perustuen.

Tommi Roine

Manager, Strategic Development

Pörssiyhtiö Valmet toimittaa sellu-, paperi- ja energiateollisuuden huipputeknologiaa ja palveluita globaalisti. Valmetissa työskentelee yli 10 000 ammattilaista ympäri maailman. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa.

Yhdessä kohti samoja tavoitteita

Tommi kertoo, että LATOn avulla tavoitteiden edistymisen kokonaiskuvaa pystytään seuraamaan jatkuvasti eikä vain kuukausittaisissa kokouksissa ja voidaan varmistaa, että koko organisaatio tekee työtä samojen tavoitteiden eteen. Valmet yhdistää LATO Strategy Toolin antamiin, reaaliaikaisiin statusraportteihin ja tilannetietoihin automaattisesti raportointikoneistosta syntyvää talousdataa.

Yksi prosessinomistajista, liiketoiminnan kehitysjohtaja Markku Silenius vahvistaa, että organisaatio on tyytyväinen LATOn käyttöön.

– Jos meidän pitäisi palata takaisin raskaaseen erillisiin dokumentteihin perustuvaan raportointiin, syntyisi varmasti kapina, hän sanoo.

Sinua voisi myös kiinnostaa

panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Veho

Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana.
Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

Lue lisää>>
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Lue lisää>>