Autotalo Veho

Veho lähti uudelle strategiakaudelle LATOn tukemana

Veho otti käyttöönsä LATOn strategian jalkautuksen ja seurannan ohjelmiston. Yhteinen työkalu tuo läpinäkyvyyttä läpi eri liiketoimintojen sekä linjaa johtamista ja viestintää.

– Uuden strategiamme kantava teema on ”Yksi Veho”. Nyt ohjaamme ja johdamme kaikkia liiketoiminta-alueita yhden strategiatyökalun avulla läpinäkyvästi. LATO on käytössä kaikilla foorumeilla, sitä tarkastellaan sekä hallituksessa että konsernijohtoryhmässä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmissä, Vehon talousjohtaja Anssi Räsänen kertoo.

Veho otti LATOn käyttöön uuden strategiakauden alkaessa vuoden 2016 alussa. Aiemmin jokaisella liiketoiminta-alueella oli käytössään oma ratkaisunsa strategisten tavoitteiden seurantaan.

Vehon LATO-seuranta on järjestetty strategisten hankkeiden mukaan ja tavoitteet on ketjutettu niiden alle. Liiketoiminnot voivat luoda myös omia erillisiä operatiivisia tavoitteitaan, jotka kuitenkin aina linkittyvät ylätason strategisiin teemoihin.

Anssi Räsänen

Talousjohtaja

Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä konsernilla on useita päämiehiä ja sen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

LATO on vahva johtamisen ja viestinnän työkalu

– LATO on todella ketterä ja erittäin helppo ottaa käyttöön, Räsänen sanoo. – Sujuva liikkeellelähtö edellyttää dialogia avainhenkilöiden kanssa etukäteen. Meillä liiketoimintojen kehitysjohtajien panos käyttöönoton onnistumisessa on ollut erittäin merkittävä. Oleellista on, että sovitaan tavoitteiden syvyys ja tarkkuus sekä yhteiset tavat, miten tavoitteet kirjataan. Useita liiketoiminta-alueita koskevissa projekteissa asian omistajuudesta on sovittava selvästi.

– LATO on vahva johtamisen ja viestinnän työkalu. Avainhenkilöiden näyttämän esimerkin ja palkitsemisen kautta järjestelmän käyttö juurtuu organisaatioon, Räsänen jatkaa. – Meillä on yhdessä sovittu käytäntö statuspäivityksistä, millä syklillä kaikki vievät kommenttinsa järjestelmään.

Käytössä johdolla ja avainhenkilöillä

Alussa Vehon oli tarkoitus ottaa LATO käyttöön vain konsernitason strategisten hankkeiden ohjaukseen. Käyttöönoton ja tavoitteiden asettamisen yhteydessä päätettiin kuitenkin laajentaa käyttöä myös operatiiviselle tasolle.

– Vehossa on LATOn käyttäjiä hiukan yli 50 ja kaikilla on käytössään myös mobiilisovellus, kertoo Erno Launo, liiketoiminnan kehitysjohtaja LATOsta. – Palaute on ollut innostunutta, LATO tuo strategiaan läpinäkyvyyttä ja konkretiaa, tuo sen lähelle asiasta vastuullisen arkea.

– LATOssa seuraamme nimenomaan tekemistä, asioiden ja tehtävien etenemistä. Jos edistystä ei näy järjestelmässä, sitä ei ole olemassa, Anssi Räsänen summaa.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Valmet papermachine

Valmet

Pörssiyhtiö Valmet on ottanut käyttöönsä LATO Strategy Toolin. Yritys seuraa työkalun avulla kriittisiksi määrittelemiään hankkeita ja niiden alatavoitteiden toteutumista. Must-win alueet on määritelty ensin yhdessä johtoryhmän tasolla, jonka jälkeen niiden vaatimat toimenpiteet vyörytetään liiketoiminnan linjaorganisaatioon ja eri alueille.

Lue lisää>>
panostaja logo

Panostaja

Panostaja Oyj käyttää LATOa salkkuunsa kuuluvien yritysten omistajastrategian ja strategian seurannassa. Panostajan omistusyhtiöille LATO puolestaan toimii strategian käytäntöönpanon työkaluna omien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Lue lisää>>
forssa logo

Forssan kaupunki

Forssan kaupunki hyödyntää LATO Strategiatyökalua talousarvionsa, taloussuunnitelmansa ja ”Kohti Kestävää Elinvoimaa” -kaupunkistrategiansa läpiviemisessä ja seurannassa. Työkalun avulla tavoitteet suunnitellaan, jalkautetaan ja toimeenpannaan kaupungin eri toimialoille ja palveluille.

Lue lisää>>
GTK-logo

Geologian tutkimuskeskus

Työpanokset ohjataan tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Geologian tutkimuskeskus GTK johtaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista LATO Strategy Toolin avulla.

Lue lisää>>
mtech kuvituskuva

Mtech

Vauhtia strategian jalkauttamiseen markkinoiden johtavassa. Biotalouden teknologiayhtiössä
Mtech Digital Solutions päätti ottaa käyttöön LATO Strategiatyökalun tukemaan strategian kommunikointia ja jalkauttamista.

Lue lisää>>
Posintra kuvituskuva

Posintra

Posintra Oy on itäisen Uudenmaan seudullinen kehitysyhtiö, jolta omistajakunnat hankkivat elinkeinoelämän kehittämispalveluja sekä seudullisia yhteistyö- ja edunvalvontapalveluja. Posintran palvelutuotantoa ohjaa yrityksen strategia sekä sitä tukevat omistajakuntien kanssa vuosittain laaditut palvelusopimukset.

Lue lisää>>