Voittavan strategisen johtamisen resepti – KPI-mittarit ja tekemiset linjaan

Strategian KPI-mittarit

Onni Matti Manninen

Strategisten KPI-mittaritavoitteiden tai avainmittarien saavuttaminen vaatii tekoja. Kärjistetysti toimenpiteet, joilla ei ole vaikutusta KPI-tavoitemittareihin ja strategian tavoitteisiin, ovat turhia.

Näinhän se on – vai mitä talousjohtajat? 😉

Optimaalinen johtamisen panos-tuotossuhde ja suorituskyvyn parannus saavutetaan, kun suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla on eniten vaikutusta KPI-tavoitemittareihin. Yksinkertaista.

Tavoitemittarien ja toimenpiteiden erillismaailmat ongelmana

Valitettavasti vain harvoissa organisaatiossa avainmittareita ja tekoja johdetaan yhdessä. Organisaatioilla on tajunnanräjäyttävän hienoja raportoinnin ”Dashboardeja”, joista löytyy pelkkiä lukuja ja niiden tiedot pohjautuvat historiaan.

Tekemisiä ja toimenpiteitä taas hallitaan erillisissä ”task management”, ”project portfolio management (PMO)” työkaluissa tai manuaalisesti Excel/Powerpoint/Intranet -pohjaisesti.

Lopputulemana kaksi irrallista prosessia ja erilliset näkymät eivät anna yhtä kokonaiskuvaa, jota voisi helposti johtaa ja josta keskustella samassa johtamisfoorumissa.

Mitä tehdä, kun KPI-mittari hälyttää johtoryhmässä tai tiimipalaverissa? Paras reagointimalli on, että tarkistat aiheeseen liittyvät meneillään olevat toimenpiteet, tilannekommentit ja suunnitellut toimenpiteet, jotta voit tulkita mittarin taustoja ja sopia ja suunnitella korjaavia toimenpiteitä. Lue lisää aiheesta: Strategian johtamisen pelikirja

Mutta… mistä, keneltä ja kuka tietää, mitä on meneillään avainmittarin takana? Ja saatko korjaavan toimenpiteen delegoitua heti työn alle?

Esimerkkejä on lukuisia kuten:

– Myynti budjetoidaan ja myyntimittarien tilannetta seurataan euro- ja suoritemääräisesti omassa järjestelmässään. Toimenpiteet, tekijät ja suunnitelmat ovat mittareista irrallisia ja sijaitsevat eri seuranta-alustoissa.

– Laatumittareita seurataan nykyään systemaattisesti. Toimenpiteet laatumittarien parantamiseksi tai reagoinnit ovat sitten taas jossain muualla kuin mittarien takana.

– Kustannussäästöt tai synergiahyötyjen vaikuttavuuden avainmittarit on helppo laskea Exceliin. Näiden kymmenien ja satojen toimenpiteiden delegointi ja toimenpiteiden seuranta eivät sitten enää onnistukaan samassa Excelissä.

Tämä on tehotonta ja vaikeasti johdettavaa. Avainmittareista tulee reaktiivisia, kun niihin vaikuttavat toimenpiteet ja suunnitelmat ovat eri alustoissa.

Voittava johtamisen resepti – yhdistä avainmittarit ja toimenpiteet

Johda KPI- ja avainmittareita ja toimenpiteitä yhtenä kokonaisuutena. Tilaa strategia ja suunnanantavat avainmittarit hallitukselta ja ylimmältä johdolta. Palastele ja vastuuta avainmittarit organisaatioon. Anna tavoitteista vastuullisten laatia yhdessä seurattavien mittaritavoitteiden taakse konkreettiset toimenpiteet. Jakele tekemiskokonaisuus tarkasti vastuullisilla ja kerää heiltä tilannetiedot helposti jatkuvasti.

Tekijät arvostavat suuresti sitä, että saavat olla mukana vaikuttamassa ja heidän teoistaan tulee näkyvä osa yhteistä kokonaiskuvaa.

Helpota johtamisen arkea ja johda tavoitemittareita ja tekemisiä digitaalisessa työkalussa. Kontrolli luo helpottavaa vapautta, kun avainmittarien sekä tavoitemittarien taustalla olevat tekemiset on kontrollissa ja johdettavissa saumattomasti osana johtamisen arkisia foorumeita. Katso seuraavaksi strategian johtamisen vinkkivideot.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Strategian toimeenpanokyky ja toteutus

Arvioi strategian toimeenpanokykysi –organisaatiosi nykytaso?

Strategian ja toimintasuunnitelman seuranta voi tuntua hankalalta ilman vakiintunutta rullaavaa prosessia ja yhdessä sovittua rutiinia. Tässä yhteydessä rutiinilla tarkoitetaan sovittua ja noudatettavaa tapaa toimia yhdessä, jonka tulisi juurtua organisaation selkärangasta tulevaksi automaatioksi. Työkäytännön tarkoitus on vakioida ja tuoda systematiikka, jotta strategia saataisiin toteutettua niin kuin ollaan suunniteltu – hyvässä yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

Read More »
Hoshin Kanri kuvituskuva

Hoshin Kanri? Mikä? Miten? Miksi?

On mahdollista, että olet päätynyt jossain kohtaa työuraasi tai opiskeluaikoinasi keskustelemaan lean-johtamisesta. Tässä yhteydessä keskusteluissa on saattanut esiintyä Hoshin Kanri -niminen johtamismalli.

Read More »